Kan een standaardbezoek aan geopereerde patiënten door de anesthesioloog complicaties verminderen en kosten besparen?
Deze vraag staat centraal in de zogenoemde TRACE-studie. Deze start in 2016 en is opgezet door onderzoekers van de drie academische ziekenhuizen MUMC, VUmc en AMC. Het onderzoek door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie is mogelijk dankzij een subsidie van bijna 3 ton van ZonMw.
Complicaties ten gevolge van operaties dragen bij aan een verhoogde kans tot overlijden in de periode na de operatie. Het voorkomen van postoperatieve complicaties vergt vroegtijdige herkenning van veranderingen in de gezondheid van de patiënt. Het herkennen en behandelen van deze subtiele veranderingen behoort tot het domein van de anesthesioloog. Die heeft als perioperatieve dokter veel kennis over de impact van anesthesie en operatie op de patiënt. Tot op heden is het gestandaardiseerd begeleiden van patiënten na de operatieve ingreep door een anesthesioloog geen routinezorg. De TRACE-studie moet hier verandering in brengen.
TRACE
In 2016 start de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) met het multicenter-onderzoek ‘Routine posTsuRgical Anesthesia visit to improve patient outComE’ (TRACE). De TRACE-studie heeft als doel te onderzoeken of een routinematig bezoek van geopereerde patiënten door een anesthesioloog kan leiden tot een reductie in het aantal patiënten dat doorschiet naar een ernstige complicatie. Het uiteindelijke doel is om met deze interventie het risico op overlijden na een operatie te verkleinen. Daarnaast moet het verlagen van het aantal patiënten met een postoperatieve complicatie resulteren in kostenbesparing. Wanneer de TRACE-studie leidt tot goede resultaten zal een gestandaardiseerd postoperatief bezoek door de anesthesioloog worden opgenomen in de richtlijnen van de NVA.
Acht ziekenhuizen betrokken
De studie is opgezet door prof. dr. Wolfgang F. Buhre (MUMC+), prof. dr. Christa Boer (VUmc) en prof. dr. Markus W. Hollmann (AMC) in samenwerking met partners uit het Rijnstate, Westfriesgasthuis, Isala, Catharina ziekenhuis en OLVG. De TRACE-studie is één van de zes studies die zijn gehonoreerd door ZonMw binnen het project SEENEZ (Stimuleer Effectieve En Elimineer Niet-Effectieve Zorg). Het SEENEZ-project is een initiatief van de stuurgroep Zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten en wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en de zorgverzekeraars.
Bron: VUmc