Echte verandering in het belang van de huisarts en zijn patiënten. Dat is volgens huisartsenorganisaties (LHV, NHG, VPH) en eerstelijns brancheorganisatie InEen, de uitkomst van de ‘Het Roer Moet Om’-werkgroepen.
Op het gebied van meer gelijkwaardigheid, minder bureaucratie, kwaliteit en kwaliteitsmeting zijn belangrijke stappen gezet. Ze moeten het werk van huisartsen makkelijker en weer aantrekkelijker maken. Zodat meer tijd kan worden besteed aan de patiënt.
Eerder dit jaar liepen de spanningen tussen huisartsen en verzekeraars hoog op. Het moest anders, in het belang van huisarts en patiënt. Actiecomité Het Roer Moet Om en minister Schippers stelden een deadline. 1 oktober 2015 moesten er concrete verandervoorstellen liggen. Huisartsen- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, toezichthouders, en de overheid hebben gehoor gegeven aan de duidelijke boodschap van ruim 8000 huisartsen. De verandervoorstellen liggen er nu.
Verbeterd contracteringsproces
Huisartsen bleken eerder dit jaar massaal ontevreden te zijn over het contact en contract met de verzekeraar. In de contractering 2016 verandert er al veel, maar we gaan een stap verder, door voor 2017 onderdelen van het contract te uniformeren. Verzekeraars gaan meerjarige overeenkomsten afsluiten. En het contracteringsproces wordt verbeterd en vereenvoudigd. Ondermeer door jaarlijkse evaluaties, betere bereikbaarheid en een onafhankelijke geschillencommissie.
Meer ruimte voor samenwerking
Huisartsen zijn door de Mededingingswet terughoudend geworden om samen te werken. Dat vindt iedereen een slechte zaak. Deze situatie gaan we op verschillende manieren verbeteren. De ACM biedt meer ruimte voor samenwerking die in het belang is van patiënt en verzekerde door terughoudend te zijn bij eventuele overtredingen van de Mededingingswet, zolang alle betrokken partijen (patiënten, zorgverleners en verzekeraars) tevreden zijn. Ook onderzoeken we mogelijkheden van een groepsvrijstelling in de Mededingingswet en de verhoging van het bagatel.
Bureaucratie structureel terugdringen
Het klinkt eenvoudig: verminder de administratieve lasten en schaf formulieren af. Maar sommige administratieve verplichtingen zijn onvermijdelijk. Toch is het gelukt om belangrijke verbeteringen af te spreken:

  • Bij het voorschrijven van genees- en hulpmiddelen volstaat het recept. Bijna alle extra formulieren vervallen. Een recept is immers een recept.
  • Het herhalen van machtigingen voor materialen bij chronische aandoeningen, maar ook bij Baxter-afgifte door de apotheek, wordt geschrapt.
  • Worden merkgeneesmiddelen voorgeschreven, dan volstaat de vermelding ‘medische noodzaak’ op het recept. Extra formulieren vervallen.
  • En voor een doorlopende medisch-specialistische behandeling is het volgende jaar geen nieuwe verwijzing nodig .

Modernisering kwaliteitsbeleid
Goed kwaliteitsbeleid is essentieel. Toch kost het huisartsen steeds meer moeite om kwaliteitsbeleid uit te voeren. Daar willen we een einde aan maken. Een taskforce met vertegenwoordigers van huisartsen, patiënten en verzekeraars gaat het kwaliteitsbeleid moderniseren.

  • Huisartsenorganisaties ontwerpen een nieuw kwaliteitssysteem met basiskwaliteitseisen.
  • Het aantal indicatoren in de ketenzorg gaat terug naar acht per keten. Verzekeraars zetten niet langer eigen vragenlijsten uit, zij sluiten aan bij de nieuwe set indicatoren.
  • Er komt een geaccepteerde lijst met zinvolle en valide kwaliteitsindicatoren.
  • En er komt een methode om patiëntervaringen beter te meten en evalueren.

Startpunt geen eindpunt
Al deze veranderingen zijn niet van de ene op de andere dag doorgevoerd. Maar we gaan hier zo snel mogelijk voor zorgen. Bovendien is dit een startpunt, geen eindpunt. Een aantal werkgroepen gaat door. Zo zorgen we ervoor dat deze verbeteringen niet incidenteel zijn, maar structureel, aldus de LHV op haar website.
https://youtu.be/FX86j_iKjDE
Fotobijschrift: Minister Schippers (VWS), Ella Kalsbeek (LHV), Peter de Groof (Het Roer Moet Om) tijdens de presentatie van de veranderingsvoorstellen in Driebergen.
Bron & foto: LHV