Hogeschool Utrecht (HU) verbindt zich aan het nationale preventieprogramma ‘Alles is gezondheid’.
De hogeschool belooft hiermee zich in te zetten voor een brede maatschappelijke aanpak van preventie van gezondheidsproblemen, in het bijzonder om de groei van het aantal chronisch zieken te keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen. De HU zet hiervoor de expertise van het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening (IvZ) in.
Harm Drost, directeur van de Faculteit Gezondheidszorg, ondertekende op donderdag 10 september de overeenkomst. Hij legde tijdens de bijeenkomst uit dat ‘zelfredzaamheid’ een belangrijk thema is binnen de gezondheidszorgopleidingen van de HU. En dat de HU zich met het IvZ inzet om van Utrecht een gezonde, aantrekkelijke en innovatieve stad te maken. Het IvZ voert praktijkgericht onderzoek naar patiëntenzorg uit, met als doel de gezondheid en het welzijn van patiënten te behouden en te verbeteren. Het onderzoek is erop gericht mensen met een ziekte langer zelfstandig en zelfredzaam te laten zijn.
Evidence-based
“Alles wat wij doen is evidence-based via het IvZ”, zegt Drost. En juist dat aspect werd door dagvoorzitter Marianne van den Anker als zeer belangrijk aangeduid: “Evidence-based krijgt een zeer prominente plek binnen het programma Alles is Gezondheid. Wat we doen moet natuurlijk daadwerkelijk impact hebben.” De verschillende lectoraten van het IvZ voeren de volgende activiteiten uit om het preventieprogramma te ondersteunen.
Chronisch zieken
Het onderzoek van het Lectoraat Chronisch Zieken focust op ouderen met meerdere chronische aandoeningen, die thuis wonen of die in ziekenhuizen worden opgenomen. Centraal staat de verpleegkundige zorg gericht op het voorkomen van functieverlies. Vroegsignalering van risico’s, preventie en het versterken van het zelfmanagement staan hierbij voorop.
Leefstijl & Gezondheid
De relatie tussen fysieke activiteit en fitheid, en de factoren die die relatie beïnvloeden, is waar het Lectoraat Leefstijl & Gezondheid zich op richt. Daarbij wordt specifiek gekeken naar mensen waarbij gezondheidsrisicofactoren spelen en mensen met (chronische) aandoeningen. Het lectoraat levert kennis over secundaire preventie bij rolstoelgebonden kinderen, kinderen met langdurige beperkingen en mensen die na beroerte thuis zijn blijven wonen.
Technologie inzetten
Het lectoraat Vraaggestuurde Zorg onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van technologie in de zorg. Met bouwkundige en technologische aanpassingen kunnen mensen met dementie, met COPD of met een verminderd gezichtsvermogen langer thuis blijven wonen, of kunnen diabeten zelf hun bloedsuikerwaarden doorgeven aan een zorgprofessional op afstand. Technologie kan op deze manier de zorgkosten verminderen, en mensen langer zelfstandig laten functioneren.
Communicatieve zelfredzaamheid
Het lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie richt zich ten slotte op mensen met een beperkte communicatieve redzaamheid. Er wordt onderzoek gedaan naar vroegsignalering van kinderen met taalachterstanden, met als doel preventie van leerproblemen, en het voorkomen van miscommunicatie tussen volwassenen met een taalstoornis als gevolg van een beroerte en hun partners, kinderen en zorgverleners.
Alles is Gezondheid
Alles is Gezondheid is het Nationaal Programma Preventie waarin partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen met betrekking tot de preventie van gezondsheidsproblemen. Onder andere de Longalliantie Nederland, Vision 2020 Netherlands en Figon hebben zich afgelopen donderdag ook verbonden aan het programma.
Bron: Hogeschool Utrecht