Ikazia Ziekenhuis - zorgverlener met spaarpot

Huisbankier ING en de vijf grootste zorgverzekeraars hebben aangegeven dat zij het Ikazia Ziekenhuis rust en ruimte willen geven om hun herstelplan verder uit te werken. ING heeft aangegeven dat de kredietfaciliteiten per 1 oktober tot het einde van het jaar worden verlengd. Ook de zorgverzekeraars stellen zich constructief op en ondersteunen het ziekenhuis.

Eind augustus werd duidelijk dat het Ikazia in flinke financiële problemen verkeert. De instelling leed vorig jaar een verlies van € 8,5 miljoen, op een omzet van € 200 miljoen. Het jaar ervoor was dat een negatief saldo van € 5,2 miljoen. Ook dit jaar zullen rode cijfers worden geschreven.

Corona

Tot aan de coronacrisis was Ikazia financieel gezond. De problemen zijn volgens het ziekenhuis vooral ontstaan door de coronacrisis. Daardoor was er geen rendement op de nieuwbouwinvesteringen van € 35 miljoen die in 2018 zijn gedaan. De compensatie die de overheid aan ziekenhuizen betaalde maakte bij lange de inkomstenderving niet goed. Daarbij kampt Ikazia zoals alle instellingen sinds vorig jaar met aanhoudend hoog ziekteverzuim, waardoor het niet-geplande uitgaven moet doen voor het inhuren van personeel.

Zelfstandig blijven bestaan

Ikazia wil als zelfstandig ziekenhuis blijven bestaan, en voelt niets voor een fusie. Het is het kleinste van de vier Rotterdamse ziekenhuizen. De stad heeft verder het Maasstad Ziekenhuis (eveneens ‘op Zuid’), het Erasmus MC en Franciscus Gasthuis & Vlietland. Het ziekenhuis zegt alle zorg te bieden die de patiënten nodig hebben, maar dat vraagt wel om aanpassing van de bedrijfsvoering.

Herstelplan

Het Ikazia Ziekenhuis werkt met zorgverzekeraars en banken aan een gezamenlijk herstelplan, waarbij het eerste doel is dat er nog dit jaar weer een maand met een positief financieel resultaat moet zijn. Het plan is nog ‘under construction’, maar is in de ogen van de bank en de betrokken zorgverzekeraars dusdanig perspectiefrijk dat het ziekenhuis de tijd krijgt om het herstelplan verder uit te werken: het krijgt uitstel van enkele terugbetalingen en er hoeven nog geen voorschotten te worden overgemaakt. Het herstelplan zal in oktober op hoofdlijnen duidelijk zijn. Volgens de Raad van Bestuur zullen ingrepen in de bedrijfsvoering geen gevolgen hebben voor de patiëntenzorg, en kunnen alle vaste personeelsleden reken op behoud van hun baan.