TRILUX lichtoplossingen dragen bij aan een aanzienlijke verbetering van de levenskwaliteit bij aan Alzheimer lijdende bewoners in een verpleegtehuis van de ORPEA-groep.

Dynamische, circadiaanse verlichting heeft een grote positieve uitwerking op het welbevinden van mensen met Alzheimer. Dat is het resultaat van een wetenschappelijk onderzoek van de ORPEA-groep in samenwerking met de universiteitskliniek Nice, het Centre d’Innovation et d’Usages en Santé (CIU-Santé) en verlichtingsexpert TRILUX. De bewoners slapen niet alleen langer en beter, maar vertonen ook aanzienlijk minder gedragsstoornissen en angstsymptomen. In een vervolgonderzoek wordt momenteel onderzocht of mogelijk minder kalmerende medicatie kan worden toegediend – hetgeen nog meer positieve effecten zou hebben op de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Tevens is ORPEA van plan om deze dynamische verlichting ook in de overige zorgtehuizen in te zetten.

Met meer dan 730 zorgtehuizen is de ORPEA-groep één van Europa’s grootste zorgaanbieders op het gebied van wooninrichtingen voor hulpbehoevende oudere mensen, revalidatiecentra en psychiatrische klinieken. In Frankrijk heeft de onderneming 352 huizen met 32.688 bedden. Al vele jaren stimuleert de ORPEA-groep het verminderen van medicatie bij de behandeling van hersenaandoeningen. In samenwerking met de universiteitskliniek Nice, het Centre d’Innovation et d’Usages en Santé (CIU-Santé) en TRILUX heeft de groep onderzoek gedaan naar de invloed van dynamisch licht op de uiteenlopende ziekteverschijnselen van Alzheimer. De gangen, gemeenschappelijke- en recreatieruimten in een verpleegtehuis nabij Parijs werden uitgerust met dynamische verlichting. Deze verlichtingssystemen passen zich qua intensiteit en lichtkleur automatisch aan het natuurlijke daglicht aan. Onderzocht werd welke uitwerkingen het dynamische licht heeft op de duur van de slaapfasen, gedragsstoornissen en angsttoestanden bij de mensen met Alzheimer.

Slaap als centrale invloedfactor
In ongeveer 44 procent van de gevallen gaat een ziekte als Alzheimer gepaard met een verstoord slaapritme en een hogere nachtelijke ontwaakfrequentie. Door de verkorte slaapfasen kunnen de hersenen minder goed herstellen. Het gevolg: concentratiestoornissen, slaperigheid en toename van de bestaande symptomen. “Door een dynamische lichtoplossing, die zich qua lichtkleur en lichtintensiteit oriënteert aan het natuurlijke dagverloop van de zon, kan het slaap-waak-ritme gestabiliseerd worden”, aldus de uitleg van dr. Raphael Kirsch, Lighting Application-specialist bij TRILUX. De onderneming onderzoekt en ontwikkelt onder andere lichtoplossingen die het bioritme bevorderen en steunen. TRILUX-systemen worden al jaren met succes ingezet in meerdere ziekenhuizen, verpleeghuizen en seniorencentra.

Binnen het kader van het onderzoek installeerde TRILUX diverse led lichtoplossingen. De ingezette armaturen variëren in het verloop van de dag in kleurtemperatuur tussen 3.000 en 6.500 K (koud tot warm licht). De via een lichtmanagementsysteem aangestuurde armaturen bootsen het 24-uurs ritme van het daglicht na. Met toestemming van de familieleden werden tijdens de onderzoeksperiode de activiteits-, rust- en slaapfasen van de bewoners gemonitord met een fitness tracker. Het personeel hield informatie over gedragsstoornissen en angsttoestanden bij op een ‘Neuropsychiatric Inventory’-formulier (NPI-ES) en de COVI-angstschaal.

Het positieve effect van licht – meer levenskwaliteit voor mensen met Alzheimer
Het resultaat van het onderzoek liegt er niet om. Er is een statistisch significante verbetering waarneembaar in de levenskwaliteit van de bewoners. De gemiddelde slaaptijd bedroeg 55 minuten meer per 24 uur. Bovendien werden de patiënten gedurende de nacht minder vaak wakker. Daarmee ging ook een significante vermindering van opvallend gedrag gepaard (NPI-score: -4,6 punten van 12) en van de angsttoestanden (COVI-angstschaal: -0,7 punten van 4). Na de 42 dagen durende testfase bleef de dynamische verlichting van TRILUX geïnstalleerd en in bedrijf. Nu, 9 maanden later, kan bij de bewoners een gestage verbetering van de symptomen worden vastgesteld die doet vermoeden dat de behandeling met kalmerende medicijnen kan worden verminderd om zo het concentratie- en prestatievermogen te bevorderen. Momenteel worden deze bevindingen door de universiteitskliniek in Nice getoetst in een zes maanden durend vervolgonderzoek.

Op grond van de positieve onderzoeksresultaten wil ORPEA de circadiaanse lichtoplossingen van TRILUX als volgende stap in de kamers van de bewoners en in andere zorginrichtingen in Europa installeren. “ORPEA is voortdurend op zoek naar nieuwe behandelingsmethoden om de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren. Door het dynamische verlichtingssysteem van TRILUX ontstaan voor ons nieuwe therapie mogelijkheden”, aldus dr. Linda Benattar, medisch directeur van de ORPEA-groep.

Lees meer over Human Centric Lighting

[1] Treatment of sleep disturbances in Alzheimer’s disease. McCurry SM et al. Sleep Medicine Reviews 2000;4(6):603–28

Bron: Trilux