Het Ikazia Ziekenhuis is sinds vorig jaar aangesloten bij het 113 Netwerk Ziekenhuizen. Zo helpt Ikazia kennis te vergroten over onder andere de signalering van suïcidale patiënten en het ondersteunen van medewerkers hierin. Daarnaast werkt het Rotterdamse ziekenhuis samen met de GGZ en huisartsen, en zoekt het de samenwerking met andere ziekenhuizen in de regio om de nazorg voor patiënten beter in te richten.

Ziekenhuizen spelen een cruciale rol in de preventie van zelfdoding. Per jaar komen ongeveer 14.500 patiënten op een SEH van Nederlandse ziekenhuizen voor opvang en behandeling na een suïcidepoging. Dat zijn veertig mensen per dag. Zij hebben tien maal meer kans om in een later stadium suïcide te plegen.

Risico’s herkennen
Op de SEH in het Ikazia Ziekenhuis worden regelmatig patiënten gezien die vanwege een zelfmoordpoging medische zorg nodig hebben. Ook worden soms patiënten ingestuurd die vanwege een ander (medisch) probleem worstelen met gedachten aan zelfdoding. Door het personeel te scholen in het herkennen van risico’s en hen te trainen in het gesprek met patiënten, is snel adequate hulp in te zetten. “Er ligt een projectplan klaar en een aantal collega’s heeft trainingen gevolgd. Ook volgen we actief de webinars en de netwerkbijeenkomsten van 113 Netwerk Ziekenhuizen”, aldus Karin Wolters, SEH-verpleegkundige in het Ikazia Ziekenhuis. “Nadat dit is geborgd op de SEH willen we dit uitbreiden naar de disciplines interne geneeskunde, IC en kindergeneeskunde.”

Landelijk borgen
Karen van Veen, coördinator kinderzorg en huiselijk geweld: “Uiteraard breiden we ons netwerk graag uit en slaan we de handen ineen voor het landelijk borgen van dit thema en het uiteindelijk goed registreren in ons elektronisch patientendossier. Ikazia wil uiteindelijk samen met tal van partners, binnen en buiten de zorg, werken aan minder suïcidepogingen en minder suïcides.”