GGZ-instelling De Woenselse Poort in Eindhoven heeft ontslag aangevraagd voor 8 teamleden. De medewerkers zouden tijdens een teamuitje coke, wiet en speed gebruikt. Dit gebeurde allemaal tijdens een afscheidsfeestje van een collega.
Niet alleen lokale en provinciale media berichtten over het drukgsgebruik, ook de landelijke media besteedden aandacht aan het voorval. De Eindhovense GGZ heeft ontslag aangevraagd voor de acht teamleden van De Woenselse Poort, een instelling die mensen begeleidt met psychische- en gedragsproblemen. Het drugsgebruik is door diverse mensen bij de leiding van de instelling gemeld. Inmiddels heeft een extern bedrijf onderzoek gedaan naar wat er precies is voorgevallen.
Op de website van Woenselse Poort valt te lezen:
“Een paar weken geleden heeft de directie van De Woenselse Poort signalen ontvangen over dat tijdens een teamuitje van een van de afdelingen op een externe locatie door verschillende medewerkers drugs zouden zijn gebruikt. Omdat onder andere het bezit, het gebruik, het verstrekken of het onder invloed zijn van verdovende of stimulerende middelen tijdens werktijd en werkgerelateerde activiteiten absoluut niet is toegestaan, hebben we daarop direct een onafhankelijk onderzoek ingesteld. Gedurende dit onafhankelijke onderzoek zijn medewerkers op non-actief gesteld.”
Verder wordt gemeld:
“Het onderzoek heeft onder meer uitgewezen dat er tijdens het teamuitje sprake is geweest van (hard)drugsgebruik en dat collega’s onder druk gezet zijn waardoor verhoudingen ernstig verstoord zijn. Omdat medewerkers en cliënten recht hebben op een veilige werk- en behandelomgeving, tolereren wij dit gedrag zeer zeker niet. Daarom wordt nu voor verschillende medewerkers de ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de rechtbank aangevraagd.”

Ook op de website van Woenselse Poort: “In de berichtgeving van vandaag van Omroep Brabant wordt melding gemaakt van dat het ‘een zooitje’ zou zijn op afdeling De Volte. Deze berichtgeving is gebaseerd op anonieme bronnen. De Raad van Bestuur en de directie herkennen zich totaal niet in het beeld dat wordt gesuggereerd. De maatregel om voor acht medewerkers ontslag aan te vragen is juist genomen om het risico op dit gesuggereerde beeld te voorkomen.

De kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de inrichting wordt regelmatig getoetst door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Betreffende afdeling is zeer recent nog bezocht door de inspectie. Zij hebben geconstateerd dat ook afdeling De Volte voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Mochten er concrete signalen ons bereiken dan zullen die vanzelfsprekend grondig worden onderzocht.”

Vastgesteld is volgens de zorginstelling dat er zeer zeker geen drugs zijn gebruikt op de werkvloer. Nu reeds kan worden geconcludeerd dat de desbetreffende medewerkers grote imagoschade hebben aangericht.