Om de besmettingsrisico’s met luchtweginfecties in verpleeghuizen zo klein mogelijk te houden, is inzetten op aanvullende ventilatiemaatregelen aan te raden. Goed ventileren helpt om de overdracht van luchtweginfecties te beperken, als aanvulling op de standaard Covid-19 maatregelen. Een infographic uit het Masterplan Ventilatie zet de tien belangrijkste adviezen voor facility managers en gebouwbeheerders op een rij.

De rol van ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus is in de media en politiek al maanden onderwerp van gesprek. Instanties als de WHO, het ECDC (‘Europese RIVM’) en het RIVM stellen dat ventilatie helpt om de overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID-19, te beperken. Het RIVM stelt dat het mogelijk is dat het virus in slecht geventileerde ruimtes urenlang in de lucht blijft in de vorm van aerosolen.

Maximale eruithalen
De infographic voor goede ventilatie in verpleeghuizen, in lijn met de checklist Covid-19 en ventilatie van ActiZ, geeft aan hoe facility managers en gebouwbeheerders ventilatietechnisch gezien het maximale uit hun ventilatievoorzieningen kunnen halen. Enkele van deze adviezen zijn:

  • Controleer of er voldoende verse lucht binnenkomt via de inblaasroosters.
  • Controleer of de te openen ramen op de juiste manier gebruikt worden.
  • Check de installatie-instellingen en het onderhoud.
  • Beperk de centrale recirculatie.
  • Inventariseer het risico op onderlinge luchtstromen.
  • Monitor de luchtkwaliteit (kooldioxideconcentratie).

Masterplan Ventilatie
Om professionals te helpen de ventilatie in gebouwen te optimaliseren, bundelden ISSO, TVVL, Binnenklimaat Nederland en VCCN – alle expert in gebouwventilatie of contamination control – de krachten in het Masterplan Ventilatie. Doel is kennis en tools te ontwikkelen die professionals helpen de juiste keuzes te maken als het gaat om ventilatie. Voor meer informatie zie www.masterplanventilatie.nl.