Donderdag 27 oktober is het nieuwe Informatiepunt Zorgkosten van het Medisch Centrum Leeuwarden officieel geopend.

Hier kunnen patiënten van het MCL en hun naasten op werkdagen terecht met financiële vragen. Zij kunnen advies krijgen bij vraagstukken rondom bijvoorbeeld verzekering, ziekenhuisrekeningen, maar ook kunnen er kostenindicaties worden afgegeven en kan er worden gekeken of patiënten voldoende (aanvullend) verzekerd zijn voor een bepaalde ingreep.

Vroegtijdig informeren
Marjan Annema, initiatiefnemer en teamleider van de debiteurenadministratie: “Door onze patiënten vroegtijdig in het zorgproces te informeren over de administratieve en financiële afhandeling van de te verlenen zorg, kunnen onder andere klachten, betalingsproblemen en/of incassotrajecten voorkomen worden.” Het Informatiepunt Zorgkosten wil de juiste antwoorden en adviezen geven zodat het MCL beter invulling kan geven aan haar verantwoordelijkheid om patiënten juist, tijdig en volledig te informeren over de financiële gevolgen van een ziekenhuisbezoek. Dit moet er uiteindelijk toe gaan leiden dat minder mensen na een bezoek aan het ziekenhuis geconfronteerd worden met onverwachte (hoge) kosten.

Pasklaar antwoord
Annema: “Gezien de complexheid van de materie, zal het niet altijd mogelijk zijn om direct een pasklaar antwoord te hebben. De medewerkers zullen de bezoekers van het Informatiepunt Zorgkosten hierover informeren en uitleggen welke stappen zij zullen gaan ondernemen om de vraag van de bezoeker alsnog volledig te kunnen beantwoorden.”

Positieve ervaringen
Het Informatiepunt is officieus al op 1 september gestart. “We hebben specialisten en medewerkers verzocht hun patiënten naar ons te verwijzen, als zij merken dat er financiële vragen zijn of wanneer er sprake is van een eigen bijdrage voor een behandeling. En dat werkt. Patiënten weten ons steeds beter te vinden en de eerste ervaringen zijn positief.”, aldus Marjan Annema. “Het komend half jaar zullen we de behoeften en wensen van de bezoekers inventariseren om onze dienstverlening daar nog verder op af te stemmen.”

Voorbeeld voor andere ziekenhuizen
Het MCL is één van de eerste ziekenhuizen die op deze wijze een functie heeft gerealiseerd waar patiënten en andere bezoekers al hun vragen over kosten, vergoedingen en facturen betreffende ziekenhuiszorg kunnen stellen. Gezien de positieve reacties van de bezoekers én de interesse van buiten het MCL in het Informatiepunt Zorgkosten, hopen we dat het MCL als voorbeeld kan dienen voor andere ziekenhuizen.

Bron: MCL