Innovatie-Route - graphic doelstelling

Vilans heeft de z.g. Innovatie-Route voor zorgtechnologie in de gehandicaptenzorg opgeleverd. Deze online omgeving op het Kennisplein Gehandicaptensector helpt  bij succesvolle invoering van zorgtechnologie. De Innovatie-Route is de opbrengst van Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg (IIG) van het VWS-programma Volwaardig leven. Het platform bedient alle betrokkenen: cliënten, naasten, cliëntvertegenwoordigers, begeleiders, projectleiders, verantwoordelijken voor ICT en management en bestuurders in de gehandicaptenzorg.

Technologie kan bijdragen aan meer eigenwaarde, zelfstandigheid en eigen regie voor mensen met een beperking. Daarvoor is het belangrijk dat de technologie écht een antwoord is op het vraagstuk van de cliënt. En dat medewerkers er goed mee kunnen werken en de technologie als waardevol ervaren. Maar hoe krijg je dat allemaal goed voor elkaar? Met de Innovatie-Route.

Technologietrajecten

De Innovatie-Route is een resultaat van de aanpak, geleerde lessen en praktijkervaringen van 28 IIG-technologietrajecten. De aanpak is gebaseerd op het implementatiemodel van ZonMw, aangevuld met kennis en diverse tools voor het gebruiken van technologie in de praktijk. Bij veel stappen in de Innovatie-Route zijn praktijkervaringen onderbouwd met onderzoek. Dat helpt betrokkenen in de gehandicaptenzorg om de juiste stappen te zetten voor het succesvol, dagelijks gebruik van technologie door cliënten en betrokkenen met de zorgorganisatie. Kennisorganisatie Vilans zal de Innovatie-Route voortdurend aanvullen met ervaringen van gebruikers. Bij de totstandkoming van de Innovatie-Route was ook Academy Het Dorp, advies- en onderzoeksorganisatie voor technologie in de langdurende zorg betrokken, in samenwerking met het ministerie van VWS.