Zorgverzekeraars en gemeenten, cliënt- zorg- en brancheorganisaties gaan 8 maart met elkaar in gesprek over zinnige zorg in de wijk. Tijdens de inspiratieconferentie over dit onderwerp is de centrale vraag: hoe gaan kwaliteit én effectiviteit van de zorg in de wijk hand in hand?

Nog vaak wordt het antwoord op deze vraag gezocht in het medische domein. Welke kansen zijn er in de verbinding met het sociale domein als het gaat om het welbevinden van mensen? Betere zorg tegen lagere kosten lijkt een contradictie. Maar wat zijn goede voorbeelden waarin deze uitgangspunten hand in hand gaan? Hoe richten we ons meer op de kwaliteit van leven van inwoners van de gemeente in plaats van vooral op de ‘zieke patiënt’? Hoe cruciaal is daarbij gedeelde besluitvorming door zowel arts/professional als cliënt? Deelnemers aan de conferentie leren en ontdekken meer over deze kwesties.

Programma
Hosts van deze conferentie zijn zorgverzekeraar VGZ en regio Drechtsteden. Er is een gevarieerd programma met onder anderen gastspreker Eric Steegers (Hoogleraar en Hoofd afdeling Verlos­kunde en Gynaecologie Erasmus MC), ervaringen van zorgprofes­sionals en Ab Klink (Lid Raad van Bestuur Coöperatie VGZ). Ook gaan deelnemers in gesprek met een panel dat ervaring heeft met samenwerken aan zinnige zorg in de Leertuin Drechtsteden. Ten slotte zijn er diverse interessante workshops met voorbeelden van Zinnige zorg in de praktijk. Kijk hier voor meer informatie over het congres en aanmelden.

Samenwerkingsverband gemeenten en zorgverzekeraars
De conferentie is de laatste in een reeks van vijf conferenties die het Jongeriusoverleg (als informeel samenwerkingsverband van gemeenten en zorgverze­keraars) organiseert onder de naam Jongeriusoverleg on Tour. Doel van de conferenties is om betrokkenen te inspireren om samen te werken aan goede zorg, hulp en ondersteuning voor iedereen. En reflecteren op aandachtspunten en daarvoor oplossingen zoeken.

Kijk hier voor meer informatie over het congres en aanmelden.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland