Dagelijks zijn zorginstellingen in de weer om de zorg kwalitatief nog beter, nog veiliger te maken. Elkaar inspireren kan hierbij een grote rol spelen. FMT Gezondheidszorg realiseert daarom samen met zorginstellingen, bedrijven, brancheorganisaties, universiteiten en hogescholen het themaboek ‘Kwaliteit & veiligheid in de zorg’.  De komende periode wordt het project afgerond. Op dit moment kunnen nog onderwerpen aan de redactie worden voorgelegd. (info@fmtgezondheidszorg.nl)

Het themaboek richt zich op bestuurders, managers en medewerkers in zorginstellingen, maar ook op partijen betrokken bij de ontwikkeling, instandhouding en levering van voorzieningen die van invloed zijn op de kwaliteit en veiligheid in zorginstellingen.

Thema’s
De inhoud van het themaboek is breed en richt zich op alle aspecten die van invloed zijn op verdere verbetering van kwaliteit en veiligheid in de zorgsector.

In de multimediale uitgave komen o.a. de onderstaande onderwerpen aan de orde:

 • architectuur;
 • bedrijfscontinuïteitsplannen en risicoanalyses;
 • bouw;
 • brandveiligheid;
 • communicatie:
 • databeveiliging;
 • elektrische energievoorzieningen en noodstroom;
 • energiemanagementsystemen;
 • gebouwbeheersystemen;
 • groenvoorzieningen;
 • hot floor;
 • ICT;
 • infectiepreventie;
 • interieur; meubilair, vloeren, wanden, plafonds;
 • klimaatbeheersing;
 • kleding;
 • logistiek;
 • medicatieveiligheid;
 • medische gassen (en distributiesystemen);
 • monitoring;
 • omgeving;
 • sociale veiligheid in gebouwen;
 • toegangscontrole;
 • verlichting;
 • voeding;
 • etc.

Dynamisch
Het inspiratieboek is een dynamisch multimediaal project in de vorm van een gedrukte uitgave, online (website, nieuwsbrief, Twitter en LinkedIn).

Heeft u ook een goed voorbeeld van project en of product dat zou passen in het inspiratiedoc. Neem dan contact met ons op.

Bron: FMT Gezondheidszorg