Op donderdagmiddag 3 oktober 2019 vindt het NVTG Najaarscollege plaats in Ampt van Nijkerk. Het jaarthema is Compliance. Aan welke wettelijke verplichtingen moet zorgvastgoed allemaal voldoen en hoe had jij dat moeten weten en hoe kun jij dat proces beter borgen? De inloop is vanaf 12.00 uur en de verwachte eindtijd na het lopend buffet wordt circa 19.30 uur. We zien je graag langskomen, meld je aan via onderstaande button.De

De onderstaande sprekers geven over diverse onderwerpen binnen het jaarthema Compliance een presentatie:

 • Gaat het licht uit, gaan de ogen open!
  Hennie van Pinxteren, Stafadviseur Techniek en Energie bij Meander Medisch Centrum in Amersfoort

  De aanleiding is de grote elektriciteitsuitval in 2011 op locatie Lichtenberg van het Meander medisch centrum. Na het herstel en landelijke ontwikkelingen, zijn er vele onderwerpen aan de orde gekomen in relatie tot compliance. Ben je technisch “in control” maar ook operationeel en dan niet alleen gefocust op patiëntveiligheid maar ook kijkend naar garantie van beschikbaarheid. Wat zijn de economische risico’s en hoe heb je die afgedekt? Wanneer is in je team de bekwaamheid en ervaring voldoende geborgd en dan niet alleen bij de technische medewerkers maar ook bij alle medewerkers? Zijn de NEN-voorschriften afdoende geborgd en bekend? Is het proces van het maken van risicoanalyses vooraf op het gebied van elektra al voldoende ingevoerd en is het een aandachtspunt bij investeringen en vervangingen?
 • Hoe borg je compliance van (commercieel) vastgoed aan wettelijke regelgeving
  Frank Deruyter, senior adviseur asset consultancy bij Arcadis

  Recent heeft Arcadis een interessant onderzoek uitgevoerd voor een internationale vastgoedbelegger hoe compliance geborgd kan worden van (commercieel) vastgoed aan wettelijke regelgeving. Welke wirwar aan wetgeving is van toepassing op het beheer van vastgoed, hoe creëer je overzicht voor jezelf, welke opmerkelijke bevindingen en leerpunten vanuit institutionele professionals kun je gebruiken in de eigen zorgpraktijk?
 • Optimalisatie van risicobeheersing met als gevolg jaarlijkse kostenreductie van brandmeldinstallaties
  Arno Scherpenisse, projectmanager bij brandveiligheidsadviseur EFPC
  De geactualiseerde NEN 2654 stelt eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van zowel brandmeldinstallaties (deel 1) als ontruimingsinstallaties (deel 2) in gebouwen. Deze norm sluit sinds 2018 beter aan op de inzichten en technologieën van deze tijd en is de basis voor het certificatieschema voor onderhoud van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Welke mogelijkheden biedt dat om risico’s te beheersen om hetzelfde niveau van brandbeveiliging te borgen en toch kostenbesparingen te realiseren. Moeten we moderne gedigitaliseerde installaties wel op dezelfde intensieve manier inspecteren als de traditionele systemen met een state-of-the-art van jaren geleden?

Aanmelden voor het NVTG Najaarscongres