Met behulp van de Zorgmonitor Duurzaam & Gezond kunnen zorgorganisaties verantwoorde en gezonde(re) keuzes maken bij het inkopen van eten en drinken. De nieuwe Zorgmonitor is een initiatief van Intrakoop en Foodstep. Beide organisaties zijn een unieke 5-jarige samenwerkingsovereenkomst aangegaan.

Doel is om het huidige assortiment van eten en drinken in de zorgsector te verduurzamen en gezonder te maken, samen met leveranciers, fabrikanten en zorginstellingen zelf. Foodstep is dé kennisexpert van de foodservicemarkt en Intrakoop is de grootste inkoopcoöperatie voor de zorg met ruim 550 leden. Met deze samenwerking geven ze gehoor aan de lang uitgesproken wens van zorginstellingen om een impuls te geven aan maatschappelijk verantwoord inkopen. Frank Kaptein, bestuurder van Intrakoop, “We zijn enorm trots op deze unieke overeenkomst met Foodstep. Ook vanuit de markt horen we positieve geluiden over de lancering. Met deze monitor kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de sector.”

Maatschappelijk verantwoord inkopen is een belangrijk thema voor veel organisaties, ook in de zorg. Duurzaam inkopen is daarnaast een van de onderdelen van de Green Deal, die onlangs is ondertekend door minister Bruno Bruins van VWS en diverse organisaties, waaronder Intrakoop. Het doel van de Green Deal is dat alle zorginstellingen in 2050 klimaatneutraal zijn. Momenteel worden er nog veel niet-duurzame en goedkope producten afgenomen in de zorg. Met de introductie van de monitor willen Intrakoop en Foodstep de zorgsector bewuster maken van gezondere opties en zo hun inkoopgedrag beïnvloeden.

Zorgmonitor

De Zorgmonitor Duurzaam & Gezond is een interactieve tool die aan de hand van objectieve parameters de gezondheid en duurzaamheid van voedsel en drankproducten meet. Dit doet het op basis van volumes en/of inkoopwaarde en rapporteert op organisatie-, locatie-, productgroep- en productniveau. De gezondheid wordt gemeten aan de hand van eigenschappen bepaald door het Voedingscentrum en de duurzaamheid aan de hand van keurmerken die voldoen aan de criteria zoals opgesteld door PIANOo, het expertisecentrum aanbestedingen van het Ministerie van Economische Zaken.

De metingen worden gedaan op basis van data van Foodstep’s zusterorganisatie PS in Foodservice. Zij beheren een onafhankelijke databank waar producenten hun declaraties (nutriënten-info, allergenen-info, keurmerken van toepassing) verplicht moeten aanleveren. Zo kan snel informatie verzameld worden over bijvoorbeeld, nutriënten, zoals zout, suiker en verzadigde vetten. Hierdoor ontstaat inzicht waaraan gesleuteld moet worden om een gezonder, duurzamer en nutriëntrijker- of armer aanbod van eten en drinken te hebben. Al deze informatie wordt gepresenteerd in de Zorgmonitor Duurzaam & Gezond zodat de leden van Intrakoop met die informatie hun inkoop en beleid kunnen bijsturen waar nodig. In de aankomende 6 maanden zal er begonnen worden om de eerste leden en distributeurs samen te brengen. Samen hebben we de ambitie om binnen 3 jaar de helft van de 550 leden van Intrakoop aangesloten te hebben op dit innovatieve product.