Foto: Pexels.com / Andrea Piacquadio

Als laatste beroepsgroep zullen ook de huisartsen het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekenen. Dat is dinsdag 24 januari besloten door de algemene ledenvergadering van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

“Na zorgvuldige weging van de talloze verzamelde reacties, vragen, gesprekken met en meningen van huisartsen” is het besluit genomen, aldus de LHV. De vereniging gaat in gesprek met de andere partijen om de afspraken in het IZa uit te werken.

Van ‘Nee’ naar ‘Ja’

In september stemden de ambassadeurs in de ledenvergadering tegen het IZA, er moest eerst aan twee belangrijke voorwaarden voldaan worden. In de tussentijd hebben de NZa en de zorgverzekeraars  – volgens de huisartsen – noodzakelijke stappen gezet voor de ANW-zorg en meer tijd voor patiënten. Vooral verhoging van de tarieven voor zorg buiten kantoortijden was een heikel punt: de NZa-tarieven zijn gemiddeld 30% gestegen. Het aanbod dat nu op tafel ligt van de zorgverzekeraars biedt huisartsen ook de mogelijkheid om op verschillende manieren meer tijd voor hun patiënten te realiseren. Dit is direct verbonden aan het tekenen van het IZA door de huisartsen, zegt de vereniging.

Het LHV geeft aan bij de verdere uitwerking kritisch te zullen blijven.

Bron: LHV

IZA hangt aan een zijden draad

Uitgelekte IZA: drastische bezuinigingen op wijkzorg en huisartsen