Jan de Vries, directeur van MEE Nederland, verlaat deze branchevereniging per 1 januari 2016.
Dan wordt MEE Nederland een coöperatieve vereniging en gaat zij verder onder de naam MEE NL. Als collectief van de 20 MEE-organisaties bevordert MEE NL de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking. Om dat te bereiken gaat MEE NL innoveren, maatschappelijk ondernemen en samenwerken met overheden, publieke organisaties en private partijen. Zo komt MEE NL tegemoet aan de toenemende vraag naar de dienstverlening en expertise van MEE.
Jan de Vries heeft MEE Nederland geleid sinds augustus 2010. Daarvoor was hij acht jaar lang lid van de Tweede Kamer. Nu geeft hij tot 1 januari 2016 als directeur en tevens kwartiermaker vorm aan MEE NL. Jan de Vries over zijn vertrek: ‘De transitie naar de Wmo is afgerond. Dat beschouw ik samen met de overgang van MEE Nederland naar de nieuwe organisatie MEE NL als een natuurlijk moment om het stokje over te dragen en mij te oriënteren op het vervolg van mijn loopbaan. Met heel veel passie en plezier heb ik de afgelopen vijf jaar voor MEE gewerkt en samen met collega’s, leden, cliëntenorganisaties en andere partners kunnen bijdragen aan een inclusieve samenleving.’
Het bestuur van MEE Nederland vindt het spijtig dat Jan de Vries vertrekt, maar heeft begrip voor zijn keuze. Voorzitter Jos Werner: ‘MEE Nederland is Jan de Vries veel dank verschuldigd. Vanuit zijn enorme betrokkenheid bij mensen met een beperking heeft hij MEE in politiek Den Haag op de kaart gezet en structurele samenwerkingsrelaties opgebouwd. Ook heeft hij met succes vormgegeven aan de transitie van de cliëntondersteuning van MEE naar de Wmo. MEE NL kan daarop voortbouwen.’
MEE NL gaat op zoek naar een nieuwe directeur. Bosman & Vos adviseert het bestuur hierin. Binnenkort verschijnt het profiel voor deze functie op hun website en op www.mee.nl.