Janneke Brink-Daamen. Foto: Tergooi MC.

De voorzitter raad van bestuur van Tergooi MC, Janneke Brink-Daamen, vertrekt per 1 juli 2023. Na vijftien jaar in verschillende ziekenhuizen te hebben gewerkt wordt ze bestuurder bij het accountancy- en advieskantoor Baker Tilly. Brink-Daamen gaf leiding in een periode waarin een nieuw ziekenhuis werd gebouwd.

Janneke Brink-Daamen gaf de afgelopen vijf jaar leiding aan Tergooi MC. In die periode is de samenwerking met de regionale zorgpartners uitgebouwd. Daarnaast is een nieuw ziekenhuis gebouwd en de organisatiestructuur aangepast om de samenwerking in de nieuwe locatie goed te laten verlopen. Op 20 mei verhuizen de locaties Blaricum en Hilversum naar het nieuwe ziekenhuis.

Trots

Brink-Daamen: “Het was geweldig om dit prachtige ziekenhuis de afgelopen jaren te mogen besturen. Ik ben ongelofelijk trots op de mensen van Tergooi MC en alles wat we samen hebben bereikt in de afgelopen jaren. Ook de samenwerking in de regio heb ik als waardevol ervaren. Natuurlijk was de nieuwbouw een heel belangrijke opgave. Dat we dit samen hebben kunnen realiseren, in deze tijd met uitdagingen als corona en krapte op de arbeidsmarkt vind ik een prestatie van formaat. Volgende maand gaan we daadwerkelijk verhuizen. Daar kijken we allemaal naar uit. Voor mij is dit een mooi moment om aan een nieuw avontuur te beginnen.”

Samenwerking regio

Rik van Terwisga, voorzitter Raad van Toezicht van Tergooi MC, vindt het jammer dat Janneke Tergooi MC verlaat. Rik: “Janneke Brink-Daamen heeft een nieuwe vorm van leiderschap geïntroduceerd. Zij heeft het ziekenhuis, met medebestuurder Wolter Odding, succesvol door een uitermate belangrijke periode geloodst. De nieuwbouw is natuurlijk het meest zichtbare resultaat van de afgelopen jaren. Maar daarnaast zijn er belangrijke stappen gezet om in nauwe samenwerking met de regio zorg dichterbij de patiënten te brengen. Janneke laat een gezonde, toekomstgerichte organisatie achter met een open en betrokken cultuur.” De Raad van Toezicht gaat op zoek naar een opvolger.

Bron: Persbericht