Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft zijn jaardocument over 2015 gepubliceerd. Het ziekenhuis staat er goed voor:  het JBZ kent een hoge patiënt- én medewerkertevredenheid. Binnen het JBZ zijn we trots op de hoge kwaliteit van onze zorg, de vernieuwingskracht van de organisatie en de aandacht voor onze patiënten, die in de toekomst nog meer dan nu ‘in the lead’ zullen zijn in het zorgproces.

De nieuwe slogan ‘Aandacht maakt ’t beter’ geeft dan ook precies weer waar het in het JBZ om gaat. Om oprechte aandacht voor patiënten, voor partners in de zorgketen en voor elkaar.

“We werken continu aan verbetering van onze zorg. In 2015 liepen er twee belangrijke verbeterprogramma’s die met elkaar verweven zijn: Digitaal Werken en de JCI-accreditatie. Beide programma’s zullen de kwaliteit en veiligheid van de zorg naar een hoger niveau tillen. In 2015 is de ontwikkelkracht van het JBZ met name daarop gericht geweest. Het doel: een succesvolle ‘go live’ van een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) op 24 juni 2016 en het behalen van de JCI-accreditatie later dit jaar”, aldus luidt een toelichting van het ziekenhuis.

In 2015 werden er ook op bestuurlijk vlak stappen gezet, met de start van de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Zowel de vrijgevestigde als niet-vrijgevestigde medisch specialisten zijn nu gezamenlijk gesprekspartner van de Raad van Bestuur. Het gesprek over kwaliteit en budget tussen medisch specialisten en het bestuur vindt daardoor meer dan ooit aan één tafel plaats.

Het ziekenhuis heeft een financieel gezonde positie. Het heeft de jaarrekening afgesloten met een positief resultaat van 13,6 miljoen euro. Hierdoor is het eigen vermogen toegenomen tot een bedrag van 97 miljoen euro. De solvabiliteit steeg ook, van 16,1 procent in 2014 naar 18,2 procent vorig jaar. De doelstelling van het ziekenhuis is om in 2018 20 procent solvabiliteit te realiseren.

Het volledige jaardocument 2015 plus de jaarrekening vindt u op deze pagina.

Foto: Wikimedia, EGM

Bron: JBZ