Jennifer Korporaal. Foto: NVZA

In januari 2023 is Jennifer Korporaal gestart als NVZA bestuurslid Duurzaamheid en Zorg ICT. Beide aandachtsgebieden waar de komende jaren veel staat te gebeuren, met name ook binnen de ziekenhuisfarmacie.

Korporaal: “Ik ben geen klimaatactivist maar wel opgevoed met het principe dat je zuinig om moet gaan met de dingen die je hebt. Ik ben van mening dat elke apotheker in het ziekenhuis nu al kan kijken wat hij of zij op kleine schaal kan bijdragen in het eigen ziekenhuis: denk hierbij aan afval scheiden, voorlichten over het juist gebruik, voorkomen van spillage. Het lijken druppels maar elke druppel is nodig. Daarnaast gaan we uiteraard aan de slag met landelijke opgaves in het kader van de Green Deal.”

Meer impact

“Mijn doel als bestuurder van de NVZA is om veel meer te laten zien wat wij doen en meer actieve leden te krijgen door hen te betrekken bij het beleid. Er zit zoveel kennis en kunde bij de leden en er is zoveel wat we samen op kunnen pakken. Inmiddels zitten we niet meer in de kelder maar zijn we steeds zichtbaarder op de afdelingen in het ziekenhuis. Nu wordt het tijd om ook buiten de muren van het ziekenhuis impactvol te zijn.”

Lees het volledige bericht met biografie hier.