Eind april heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn Da Vinci operatierobot vervangen door de nieuwste versie: de Da Vinci Xi. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is hiermee het eerste ziekenhuis in Nederland met deze operatierobot met dubbele console (werkeiland) voor opleidingsdoeleinden. De urologen Bart Schrier en Harrie Beerlage hebben inmiddels ruim 50 patiënten met deze nieuwe operatierobot geopereerd.
Beter zien is beter doen
Bart Schrier, uroloog: “Hoogcomplexe ingrepen waarbij gehecht moet worden, doen wij bij voorkeur met de robot. Het gaat om ingrepen zoals het verwijderen van de prostaat, blaas, niertumor. Ook doen we samen met de gynaecoloog verzakkingoperaties bij vrouwen met de robot. Met de nieuwe versie kunnen we nog nauwkeuriger opereren, onder meer door de mogelijkheid om met groen licht (fluorescentie) de lymfeklieren beter zichtbaar te maken. De dubbele console (werkeiland) is voor ons een fantastisch hulpmiddel bij het opleiden en trainen van andere medisch specialisten in het gebruik van de robot.“ Het gebruik van de operatierobot heeft belangrijke voordelen voor de patiënt: minder pijn, minder bloedverlies en een sneller herstel. Een operatierobot verfijnt de bewegingen van de operateur. De robot vertaalt de bewegingen van de operateur die aan het werkeiland zit, naar de operatieinstrumenten in de patiënt. Het operatiegebied wordt tien keer vergroot weergegeven op het 3-dimensionale beeldscherm van de operateur.
Investeren in innovatie
Peter Langenbach, voorzitter Raad van Bestuur, onderstreept het belang van de nieuwe investeringen: “Het Jeroen Bosch Ziekenhuis investeert in innovatieve behandelingen en technieken die de zorg voor patiënten – en de opleidingsmogelijkheden voor medisch specialisten in opleiding – verbetert. Wij hebben veel ervaring in de vroege adoptie van innovatieve behandelingen, zoals robotchirurgie en 3D-laparoscopie. We lopen hierin nu voorop en ten behoeve van onze patiënten willen we ook voorop blijven lopen. Voor ons is de aanschaf van de nieuwe robot een logische volgende stap.”
Jeroen Bosch Ziekenhuis
In het Jeroen Bosch Ziekenhuis richten we ons op het bieden van voortreffelijke zorg. Zorg die veilig en gastvrij is en waarin een open dialoog mogelijk is tussen zorgverlener en patiënt. Zorg die gegeven wordt in een stimulerende omgeving, waarin wij continu streven naar verbetering en kennisoverdracht. Bijvoorbeeld door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven en door het opleiden van jonge medische en andere professionals. Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit één kerngedachte: Aandacht maakt ’t beter.
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis uit ’s-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis met ruim 760 bedden en ruim 4000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het JBZ georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg.
FMT Gezondheidszorg