Kinderen met aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, zoals cerebrale parese of chromosomale afwijkingen met bewegingsstoornissen krijgen vaak te maken met ernstige beperkingen van hun mobiliteit. De complexiteit van het menselijk bewegen is alom erkend en daarbij zijn groeiende kinderen met bewegingsstoornissen extra complex. Toch heeft VUmc in Nederland en zelfs Europa de eerste en enige leerstoel kinderrevalidatiegeneeskunde. Vrijdag 25 november neemt Jules Becher afscheid als hoogleraar revalidatiegeneeskunde, in het bijzonder de kinderrevalidatie.

Het medisch specialisme kinderrevalidatiegeneeskunde richt zich op kinderen met een aangeboren of verworven aandoening aan het bewegingsapparaat. Deze kinderen krijgen te maken met stoornissen die weer leiden tot problemen in hun activiteiten en participatie.

Becher: “Toen ik in 1985 afstudeerde als revalidatiearts, was er totaal geen onderwijs noch onderzoek op het gebied van de kinderrevalidatiegeneeskunde in Nederland. Ik zag veel dingen die voor mijn gevoel niet klopten: kinderen kregen zware ijzeren beugels met schoenen, die geen verbetering gaven van het lopen. Veel kinderen liepen jaren na een operatie slechter dan niet geopereerde kinderen. Ouders hadden geen inspraak in de behandeling van hun kind en er werd over maar niet met de kinderen gepraat. Het lot van deze kinderen en hun ouders heb ik mij aangetrokken.”

Multi specialistische samenwerking
Jules Becher heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van geavanceerde diagnostische technieken en de praktische toepassing hiervan. Zo behandelt Becher de kinderen met Bolutinetoxine A (Botox) injecties om abnormale spieractiviteit te verminderen. Ook worden neurochirurgische operaties zoals het selectief zenuwen doorsnijden in de rug en  implanteren van medicijnpompen uitgevoerd om spasticiteit te laten verdwijnen. En is een ‘Enkel Voet Orthese’ ontwikkeld ter verbetering van het lopen en multi-level orthopedische operaties ter verbetering van het lopen. Becher:” De ontwikkeling van digitale technieken en capaciteit van computers heeft voor de kinderrevalidatie veel betekend. Zo werd het mogelijk bewegingsanalyse en hulpmiddelen ter compensatie van bewegingsproblemen toe te passen. Ook kunnen we kinderen steeds beter voor een specifieke behandeling selecteren. En de multi specialistische samenwerking met kinderneurologie en neurofysiologie, kindergeneeskunde, kinderanesthesiologie, kinder-ic, kinderneurochirurgie, kinderorthopedie en kinderradiologie is van groot belang voor deze behandelingen.”

Uniek expertisecentrum
Al deze methoden hebben als doel de mobiliteit van kinderen met een centrale zenuwaandoening te vergroten. De afdeling kinderrevalidatiegeneeskunde van VUmc is als enige expertisecentrum in Nederland voor de bilaterale cerebrale parese erkend.

Woensdag 23 november 15.00 tot 17.00 uur komen ouders en (ex)patiënten uit heel Nederland naar VUmc om afscheid nemen van prof. Jules Becher.