Anton Berns, onderzoeker bij Het Nederlands Kanker Instituut, het researchinstituut van het Antoni van leeuwenhoek, is deze week benoemd tot ‘foreign member’ van de National Academy of Sciences in de Verenigde Staten. Een zeer eervolle benoeming: alleen de meest vooraanstaande wetenschappers ter wereld krijgen dit lidmaatschap aangeboden. Berns is het tiende in Nederland werkzame lid.

De National Academy of Sciences (NAS) is in 1863 opgericht door de toenmalige Amerikaanse president Abraham Lincoln. Het is een onafhankelijke non-profit organisatie die advies uitbrengt aan de federale Amerikaanse overheid. Ook wordt onder leiding van de NAS wetenschappelijk toponderzoek verricht. Gevraagd worden als lid van de NAS geldt als een van de meest eervolle uitnodigingen die een wetenschapper kan krijgen. In 2013 telde de Academy of Sciences naast 2200 leden uit de VS zelf ook 400 buitenlandse leden. Onder hen zijn honderden Nobelprijs-laureaten.

De Nederlandse onderzoeker Anton Berns is een van de iets meer dan 100 gelukkigen die zich sinds deze week ook lid van de NAS mogen noemen. Berns is hiermee de tiende Nederlander die deze eer ten deel valt. Hij heeft internationale faam verworven vanwege zijn pionierswerk op het gebied van het ontwikkelen en bestuderen van muismodellen voor kanker. Deze muismodellen zijn essentieel in de speurtocht naar genen die betrokken zijn bij het ontstaan van kanker en onmisbaar om inzicht te krijgen in hoe kanker ontstaat, uitgroeit en zich in het lichaam verspreidt.

Berns begon zijn carrière als promovendus in de biochemie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij behaalde zijn PhD titel cum laude. In 1985 stapt hij over naar Het Nederlands Kanker Instituut verbonden met het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. In 1999 werd hij benoemd tot Directeur Research en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Dit bleef hij tot eind 2011. Tijdens zijn directeurschap is Berns leiding blijven geven aan een eigen onderzoeksgroep binnen het instituut. Sinds zijn aftreden doet hij dit weer full-time. Ook na deze benoeming als lid van de NAS zal Berns bij het Antoni van Leeuwenhoek blijven werken.

“De benoeming van Anton Berns tot lid van de National Academy of Sciences is een grote eer voor zowel hemzelf als ons instituut”, aldus René Medema, de huidige Directeur Research en Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek. “Het is een erkenning van de grote bijdragen die Berns met zijn onderzoek aan het internationale kankeronderzoek heeft geleverd. De door hem ontwikkelde modellen hebben ons veel geleerd over de genetica van kanker en zullen ook in de toekomst onmisbaar zijn om te begrijpen hoe kankercellen andere cellen uit het lichaam exploiteren voor hun eigen groei en verspreiding. Dit werk blijft een belangrijk speerpunt van ons instituut. Daarnaast is het een grote eer dat van de nu tien Nederlandse leden van de NAS, er twee afkomstig zijn uit het Antoni van Leeuwenhoek.”

Naast Anton Berns is ook kankeronderzoeker en oud Antoni van Leeuwenhoek directeur Piet Borst lid van de Amerikaanse National Academy of Sciences.

Bron: Antoni van Leeuwenhoek