laptop-ziekenhuis

Volgens artsen sterven er in Nederlandse ziekenhuizen ieder jaar mogelijk honderden patiënten door falende software. Onderzoeksjournalist Wilfried Koomen onderzocht de Nederlandse ziekenhuiszorg en maakte een documentaire over zijn schokkende ontdekkingen. Waarom nemen softwareleveranciers zoals ChipSoft meldingen van sterfgevallen niet serieus?

In de documentaire worden de vijftig artsen, ziekenhuisdirecteuren en IT’ers die Koomen over deze problematiek sprak, nagespeeld door acteurs. Dit omdat vrijwel niemand met zijn of haar eigen gezicht in beeld wil. Veel ziekenhuizen voelen zich gegijzeld door ChipSoft, dat voor elk onderhoudsvraagstuk opnieuw geld vraagt en klanten regelmatig dwingt tot nieuwe, dure updates en opleidingen voor het personeel. Het contract opzeggen is geen optie vanwege de enorme investering in nieuwe software die dan zou volgen. Alternatieven zijn ook niet beter, aldus de documentaire. In het openbaar je uitspreken over de problemen met de software, leidt volgens sommige geïnterviewden tot nare en als bedreigend ervaren reacties.

Software functioneert slecht

Ook andere bedrijven die EPD-software maken komen er niet goed af in de documentaire. Daaronder ook de bekendste concurrent van ChipSoft: Epic. Belangrijkste bezwaar tegen de software: het is gebouwd op verouderde infrastructuur en koppelingen tussen organisaties blijken vaak onmogelijk. Dit leidt tot vertragingen die levensbedreigend kunnen zijn en maakt het nodig dat patiëntgegevens soms wel 40 keer worden overgetypt, waarbij fouten ontstaan. Er worden meerdere voorbeelden aangehaald waarbij fouten en vertraging door niet-gekoppelde gegevens levens hebben gekost.

Reactie ChipSoft

De documentairemakers hebben het softwarebedrijf uiteraard de gelegenheid gegeven om te reageren op de aantijgingen. Zij stuurden een brief met tientallen vragen naar ChipSoft. Het bedrijf ging niet op de vragen in maar liet alleen weten dat gebruikers die problemen met de software ervaren of klachten hebben, contact kunnen opnemen.

Resultaat van marktwerking

De werkwijze van ChipSoft is niet illegaal. De Nederlandse overheid heeft in 2011 besloten om de digitalisering van patiëntgegevens in handen van commerciële bedrijven te geven. De overheid liet ook de uitwisseling van dossiergegeven aan de markt over. De wetgeving laat die bedrijven de ruimte om op deze manier zaken te doen in het publieke domein. “De Nederlandse gezondheidszorg kost de belastingbetaler ruim 100 miljard euro per jaar” schrijft de documentaire-maker op de site van 2Doc. “Een groot deel van het geld voor patiëntenzorg verdwijnt in de zakken van rijke en machtige bedrijven. De overheid staat erbij en kijkt ernaar. Dit is het resultaat als de gezondheidszorg wordt overgelaten aan de markt.”

De documentaire ‘Dodelijke Zorg’ is hier terug te kijken.