Voor een uniforme kleurcodering van bloedbuizen is een aantal jaar getracht om te komen tot een internationaal afsprakendocument. Een normatief document bleek echter niet haalbaar.
Anno 2015 staat het onderwerp weer op het internationale werkprogramma en komt ISO met een voorstel voor een norm. NEN nodigt belanghebbenden uit om hierover mee te praten en voor 1 december 2015 hun interesse kenbaar te maken.
Er komt een voorstel voor een nieuw afsprakendocument, met de herziening van de norm NEN-EN-ISO 6710 ‘Single-use containers for venous blood specimen collection’.
Ook heeft de European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) een Taskgroup gestart over standaardisatie van kleurcodering van bloedbuizen. Dit project initieert en managet een dialoog tussen de betrokken partijen om wereldwijde harmonisatie van de kleurcodering voor bloedafnamesluitingen en labels te bereiken.
Om tijdig te kunnen anticiperen, nodigt NEN belanghebbende partijen uit om hun interesse in dit onderwerp kenbaar te maken. Aan de hand van de behoefte wordt overlegd hoe de interesse/betrokkenheid geborgd kan worden.
Omdat het partijen niet lukte om te komen tot internationale afspraken, heeft de Europese Commissie de veldpartijen destijds gestimuleerd met een mandaat. Ook dit is mislukt. Het mandaat is teruggegeven en elke producent heeft een eigen kleurcodering. Veelal wordt gedacht dat elke kleur voor een bepaalde test staat, maar dat verschilt dus per leverancier. Omdat de medische laboratoria in verschillende ziekenhuizen niet allemaal met dezelfde leverancier werken, kan dit leiden tot verwarring.
Fabrikanten/leveranciers, kwaliteitsfunctionarissen, inkopers of anderszins betrokkenen bij dit onderwerp worden uitgenodigd om voor 1 december 2015 hun interesse kenbaar te maken bij NEN: Marian van Loenen, projectassistente, telefoon (015) 2 690 309 of e-mail marian.vanloenen@nen.nl.