MediCheck heeft samen met Promedico een koppeling tot stand gebracht waardoor de papieren toedienlijsten van apotheken tot het verleden behoren. Apotheken die gebruik maken van APRO, het farmaceutisch zorgsysteem (FZS) van Promedico, delen hiermee digitaal informatie die voorheen op papier werd gedeeld met de zorgverleners. Hierdoor wordt de medicatieveiligheid verhoogd. 

MediCheck is een elektronisch toedienregistratiesysteem dat het toedienen van medicatie direct digitaal registreert. Door het systeem te koppelen met APRO, beschikt de zorgverlener overal en altijd over de meest actuele medicatie-informatie. Hierdoor is het voor de apotheken niet meer nodig papieren toedienlijsten te maken. Bijkomend voordeel is dat zorgverleners (spoed)mutaties direct doorkrijgen en notities van zorgprofessionals voor alle betrokkenen toegankelijk zijn. Dit zorgt niet alleen voor verhoging van de medicatieveiligheid, maar resulteert ook in verbetering van efficiëntie en verlaging van de kosten.

Vier apotheken live

De Zorggroep in Limburg heeft ervoor gekozen MediCheck in te zetten voor elektronische toedienregsitratie. Bij drie APRO-apotheken binnen deze groep –Apotheek Groenveld, Apotheek Pans en Apotheek vanNoord – is de koppeling gemaakt. Daarnaast is de koppeling actief bij Apotheek Maar.

“Vanaf nu is het mogelijk om vanuit APRO met een druk op de knop de toedienregistratie, de voormalige aftekenlijsten, van de thuiszorgorganisaties te actualiseren. Efficiënt en gebruiksvriendelijk. Hierdoor beschikken onze thuiszorgorganisaties altijd en overal over de meest actuele informatie. Ik ben zeer tevreden met de geboden oplossing van MediCheck voor onze thuiszorgorganisaties – Arjen Ypma apotheek vanNoord.

Interesse in de koppeling
Voor alle apotheken die APRO gebruiken, is de koppeling met het ETDR van MediCheck beschikbaar.