De Hersenstichting stelt 258.000 euro beschikbaar voor onderzoek in het AMC naar een patiëntvriendelijkere diepe hersenstimulatie-operatie bij ziekte van Parkinson.
Bij een diepe hersenstimulatie-operatie worden elektroden in het beweegcentrum van de hersenen geplaatst. De patiënt moet tijdens de operatie bij bewustzijn blijven, zodat de chirurg aan de hand van de reacties kan controleren of de elektroden op de goede plek zitten. Dit is voor de patiënt natuurlijk uitermate belastend.
De onderzoekers gaan nu eerst een MRI-scan van het betrokken hersengebied maken. Die gedetailleerde beelden gebruiken ze tijdens het inbrengen van de elektroden. Dankzij die techniek hoeft de patiënt niet meer bij bewustzijn te blijven en kan deze geheel verdoofd worden.
In totaal heeft de Hersenstichting 1,3 miljoen euro toegekend aan vijf onderzoeken naar betere behandelingen van hersenziekten binnen vijf jaar.
Bron: AMC.