Zorgprofessionals in de langdurige zorg besteden 25% van hun tijd aan administratieve taken. Zij ervaren dit als belastend, omdat het ten koste gaat van de directe zorg

voor bewoners en cliënten. Dit blijkt uit onderzoek van Berenschot onder ruim 4.200 zorgprofessionals in deze sector.

Negen op de tien medewerkers die directe zorg verlenen in de langdurige zorg (gehandicaptenzorg, verpleging, verzorging & thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg), ervaren administratieve taken als belastend. Zelf noemen zij 14% van hun werkbare tijd als acceptabel. Dit is in lijn met uitkomsten van eerder onderzoek door Berenschot.
“Ondanks alle initiatieven om de regeldruk terug te dringen, is de administratieve belasting niet aantoonbaar verminderd”, aldus Marvin Hanekamp, adviseur bij Berenschot en een van de onderzoekers. “Veel zorgorganisaties stellen zelfs dat de administratieve belasting is gestegen door een toename van het aantal financiers en gebrek aan eenduidigheid over eisen aan registratie en verantwoording.”
Uit het onderzoek blijkt ook dat overheid, uitvoeringsorganisaties en toezichthouders niet als enigen verantwoordelijk zijn voor regeldruk. “De administratieve belasting is ook een gevolg van de interpretatie van die regels door zorgorganisaties zelf. Bovendien leggen zij zichzelf en hun professionals allerlei aanvullende regels op”, zegt Hanekamp. Hij pleit voor een gezamenlijke aanpak door zorgorganisaties en overheid om vanuit het perspectief van cliënten en de werkvloer de administratieve belasting te verlagen. “Werken in de zorg gaat nu eenmaal gepaard met de nodige registratie en administratie, maar het kan echt aanzienlijk minder. Schrap onnodige administratie, richt administratieve processen slimmer in en ondersteun deze met gebruiksvriendelijke software.”
Bron: Berenschot