Als het aan de adviescommissie Pakket van Zorginstituut Nederland ligt, wordt het medicijn nivolumab (Opdivo) bij uitgezaaide longkanker niet vergoed.
Dit betekent dan voor het eerst dat kankerpatiënten om  financiële redenen niet de beste behandelingen aangeboden krijgen die beschikbaar zijn. KWF Kankerbestrijding vindt deze ontwikkeling onacceptabel. We verzoeken minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om de regie te nemen en alle betrokken partijen (zorgverzekeraars, ziekenhuizen, zorgverleners en farmaceuten) ervoor te laten zorgen dat toegankelijkheid tot de beste behandeling gegarandeerd is.
KWF Kankerbestrijding herhaalt haar appèl op de farmaceuten om de prijzen van geneesmiddelen te verlagen. Want alleen dan zijn innovatieve medicijnen als nivolumab beschikbaar voor patiënten; nu en in de toekomst.
Door medisch-technologische ontwikkelingen komen er steeds meer nieuwe kankergeneesmiddelen op de markt. Hierdoor verbeteren behandelingen en hebben kankerpatiënten meer uitzicht op overleving dan wel een langer leven en/of een betere kwaliteit van leven. KWF Kankerbestrijding juicht de komst van deze nieuwe geneesmiddelen, zoals nivolumab toe. Maar tegelijkertijd signaleren we al sinds juni 2014 dat de toegankelijkheid van dure medicijnen op de tocht staat, mede door de hoge prijs.
Advies KWF-werkgroep Dure Kankergeneesmiddelen
Op 2 juli 2015 presenteerde de KWF-werkgroep op verzoek van minister Schippers het advies ‘Effectieve nieuwe middelen tegen kanker, maar het financieringssysteem kraakt’. Om gelijke beschikbaarheid van dure kankergeneesmiddelen te waarborgen adviseert de werkgroep – naast het nemen van de regie door de minister – de volgende drie zaken:
1. De toegang tot dure kankergeneesmiddelen moet gegarandeerd zijn voor de patiënt. Transparantie betreffende de locatie waar welke behandeling plaatsvindt, is daarbij een randvoorwaarde. De minister moet samen met zorgbestuurders, verzekeraars en farmaceuten zorgen dat hier budget voor is op korte termijn.
2. De prijs van kankergeneesmiddelen moet omlaag. De farmaceutische industrie moet reële prijzen vaststellen met oog voor een maatschappelijk aanvaardbare ROI. De rol van de overheid hierbij is slim onderhandelen en inkopen. Daarnaast moet de inzet van alternatieven onderzocht en gestimuleerd worden.
3. De huidige problemen rondom dure geneesmiddelen zelfstandig oplossen is te ingewikkeld voor de afzonderlijke partijen (zorgverzekeraars, ziekenhuizen en farmaceuten). Dit omdat er uit verschillende belangen wordt gedacht. KWF roept minister Schippers op hierin de regie te nemen, want het is essentieel dat alle betrokken partijen nu in beweging komen.
Garantie voor patiënten
KWF Kankerbestrijding is van mening dat financiële onzekerheden niet thuis horen in de spreekkamer. De fabrikant verstrekt het medicijn nivolumab nu gratis aan twaalf ziekenhuizen waar de behandeling gegeven mag worden. KWF wil de garantie van de minister dat de beschikbaarheid van dit middel aan longkankerpatiënten onverminderd voort duurt.
Bron: KWF