Lancering leidraad Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen

Vandaag vond de lancering plaats van de eerste leidraad en de website van het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen. De leidraad is bedoeld als handvat en gezamenlijk vertrekpunt op weg naar duurzame medische hulpmiddelen.

Het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen wil duurzaamheid ondersteunen. Dit door verbinding in de keten te faciliteren, initiatieven te verbinden en samen stappen te zetten. Bart van Straten, voorzitter van het platform, benadrukt dat het platform open staat voor alle belanghebbende partijen, en nodigt hen uit mee om samen toe te werken naar duurzame hulpmiddelen. ‘Want alleen samen kunnen we het voor elkaar krijgen.’

Ingewikkeld vraagstuk
Cathy van Beek, Kwartiermaker Duurzame Zorg, is blij met dit moment. ‘Duurzaamheid en circulariteit zijn belangrijk, het gaat om de toekomst van onze kinderen.’ Duurzaamheid is een dermate ingewikkeld vraagstuk dat het alleen vanuit diverse stakeholders samen opgepakt kan worden. Dat vraagt ook om denken over de grenzen van de eigen discipline en domein heen; van disposables naar re-usables, van bezit naar gebruik.

Versnelling
Victor Stöcker, programmamanager Duurzame Zorg VWS, stelt dat de (zorg)partners die de Green Deal ondertekenen beogen verduurzaming te versnellen. ‘Het programma Duurzame Zorg stimuleert de sector. Het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen geeft invulling aan pijler 2: circulair werken.’

Meer informatie over de leidraad of het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen is te verkrijgen via Saliha Lalout, NEN Projectleider Duurzame Zorg, 015-2 690 318 of zw@nen.nl. De leidraad is op te vragen via zw@nen.nl.