Het Landelijk Meldpunt Zorg maakt vanaf 1 december 2016 deel uit van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Minister Schippers (Volksgezondheid) heeft dit in december 2015 besloten. Daardoor kan de inspectie in haar toezicht op de zorg nog beter rekening houden met wat burgers belangrijk vinden. Het Landelijk Meldpunt Zorg is een laagdrempelig aanspreekpunt voor burgers bij vragen en klachten over de zorg.

De afgelopen jaren neemt binnen het toezicht op de zorg de aandacht voor het burgerperspectief verder toe. De inspectie kijkt in haar toezicht meer dan vroeger naar wat zorgontvangers van belang vinden. Om die reden besloot de minister in 2012 tot het starten van een zorgloket (nu: het Landelijk Meldpunt Zorg). Hier kunnen burgers terecht met vragen en klachten over de kwaliteit van zorg. Het meldpunt zet klachten in de vorm van signalen en meldingen door naar de inspectie. Deze vormen namelijk belangrijke toezichtinformatie.

De minister wilde de inspectie in 2012 niet belasten met de oprichting van dit meldpunt. De inspectie onderging namelijk op dat moment een reorganisatie- en ontwikkeltraject. Om die reden werd het Landelijk Meldpunt Zorg aanvankelijk buiten de inspectie-organisatie opgezet.

Positieve beoordeling
Het NIVEL en Martkonderzoeksbureau Ipsos hebben het Landelijk Meldpunt Zorg na één jaar positief geëvalueerd. De onderzoekers deden hierbij enkele aanbevelingen om de dienstverlening naar de burger verder te verbeteren. De belangrijkste hiervan was een intensievere samenwerking met de inspectie. Dit was voor de minister reden het meldpunt nu binnen de inspectie te plaatsen.

Het Landelijk Meldpunt Zorg is de afgelopen twee jaar steeds bekender geworden. Daarom behoudt het zijn eigen identiteit. Het webadres, het telefoonnummer en logo blijven onveranderd.

Wat doet het Landelijk Meldpunt Zorg?
Burgers met een klacht over de zorg kunnen bij het Landelijk Meldpunt Zorg terecht voor een luisterend oor, informatie en advies. Het meldpunt lost geen klachten op. Dit is een verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder.

Sinds het begin werken het Landelijk Meldpunt Zorg en de inspectie nauw samen bij het behandelen van meldingen door burgers. Bij een van de vijf klachten vraagt het meldpunt aan de inspectie of verder onderzoek nodig is. Deze meldingen horen bij het incidententoezicht van de inspectie . De andere klachten handelt het Landelijk Meldpunt Zorg zelf af. Deze klachten komen op een geanonimiseerd signaaloverzicht te staan. Dat overzicht gebruikt de inspectie voor haar risicogestuurd toezicht.

Sinds de start in juli 2014 heeft het Landelijk Meldpunt Zorg ruim 15.000 klachten ontvangen. Elk jaar geeft het meldpunt een Klachtbeeld uit. Het Klachtbeeld geeft een overzicht van het aantal en type vragen en klachten die het meldpunt heeft ontvangen.

Bron: IGZ