Medische hulpmiddelen zijn niet eerder zo vaak in het nieuws geweest als de afgelopen periode. NEN is door de huidige ontwikkelingen omtrent COVID-19 benaderd met vragen over bijvoorbeeld normen over medische mondmaskers en beademingsapparatuur. Gezien de belangstelling en behoefte hiernaar, is er een mogelijkheid om kennis te maken met de commissies op dit gebied.

Voor medische hulpmiddelen is een aantal commissies actief. Een aantal voorbeelden van normcommissies: Medisch Elektrische Toestellen, Zorgbedden, Steriliseren & steriliteit, In-vitro Diagnostica, Horizontale normontwikkelingen en Klinisch Onderzoek. Op de website van NEN is er meer informatie te vinden over de verschillende normcommissies en wat er op het werkprogramma staat.

Kennis maken

De komende periode vergaderen verschillende normcommissies. Gezien de huidige omstandigheden vinden de vergaderingen online plaats. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met het werk en de leden. U bent van harte welkom om als gast deel te nemen aan deze vergaderingen. Bent u fabrikant, leverancier, onderhoudstechnicus, kwaliteitsfunctionaris of vervult u een andere functie op het gebied van medische hulpmiddelen? Wees welkom om kennis te komen maken.

Aanmelden

Opgeven om deel te nemen aan een van de vergaderingen in het najaar van de normcommissies kan tot 15 september 2020. Stuur hiervoor een e-mail naar zw@nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: NEN Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissies binnen ‘medische hulpmiddelen’ houden zich bezig met (technische) eisen waar medische hulpmiddelen aan moeten voldoen en stemmen ook regelmatig af over relevante wet- en regelgeving. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissies een mail naar zw@nen.nl.