Als eerste topklinisch ziekenhuis in Nederland krijgt Maasstad Ziekenhuis internationaal keurmerk voor kwaliteit en veiligheid.
Als eerste algemeen ziekenhuis in Nederland heeft het Maasstad Ziekenhuis op vrijdag 5 juni 2015 het keurmerk van Joint Commission International (JCI) in één keer toegekend gekregen. Wereldwijd behaalt minder dan 5%, van de ziekenhuizen die dat aanvragen, het JCI-keurmerk in één keer. Bestuurder Johan Dorresteijn: “Onze missie als ziekenhuis is de kwaliteit van leven van onze patiënten verbeteren. De strenge eisen die JCI stelt, helpen ons – als totaal ziekenhuis met alle medewerkers en specialisten – om dit goed te doen. Medewerkers zijn ontzettend trots en blij met de toekenning van het JCI-keurmerk. Door te kiezen voor de JCI werkwijze is de kwaliteit en veiligheid van onze zorg van een optimaal niveau.”
Het Maasstad Ziekenhuis kreeg in het bijzonder complimenten van de JCI-inspecteurs (auditoren) voor het enthousiasme, de gedrevenheid, transparantie en toewijding van haar medewerkers. Complimenten waren er ook ten aanzien van de patiëntenzorg. Daarop hadden de inspecteurs geen enkel punt van kritiek. Dit is uniek. Medisch specialist Peter-Paul Coene heeft zich, vanuit de medische staf, met een team jaren hiervoor ingezet. Hij is bijzonder trots omdat JCI de beste zorg mogelijk maakt voor onze patiënten.
Lat ligt hoog
Het Maasstad Ziekenhuis was op zoek naar een zo objectief mogelijke beoordeling van de door haar geleverde zorg en koos daarom voor de strenge kwaliteit- en veiligheidseisen van JCI. De JCI is een WHO-erkende organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst. Na een intensieve voorbereiding werd het Maasstad Ziekenhuis afgelopen week bezocht door vier inspecteurs van JCI, die het ziekenhuis op 1.100 punten toetsten. Zij keken daarbij niet alleen naar de directe zorg voor patiënten, maar ook naar alle andere zorg- en ondersteunende processen. Bijvoorbeeld het onderhoud van medische apparatuur, het gebouw, de voedselveiligheid, schoonmaak en rampenparaatheid.
Toetsing van dagelijkse praktijk
De inspecteurs werken bij een toetsing als volgt. Zij volgen het zorgpad dat een patiënt aflegt in het ziekenhuis: vanaf de aanmelding, het contact met de baliemedewerker, de opname en/of behandeling tot aan de nazorg. Tijdens het volgen van dat pad beoordelen zij onder andere:

  • De identificatie van de patiënt, dit om verwisselingen te voorkomen.
  • Alle medische en verpleegkundige overdrachtsmomenten.
  • De hygiëne en het voorkomen van infecties.
  • De medicatieveiligheid met een extra controle op hoog risico medicatie.
  • De voorlichting aan patiënten en hun familie over de behandeling en het gebruik van medicatie.
  • De veiligheid rondom operaties en behandelingen.
  • De toepassing van pijnbestrijding.
  • De kwalificaties van zorgverleners door toetsing van alle diploma’s.

Het hele ziekenhuis werd onderzocht, met als uitgangspunt: “Tell me, show me” interviewden de inspecteurs tientallen patiënten en medewerkers en brachten zij aangekondigde – én onaangekondigde – bezoeken aan nagenoeg alle afdelingen van het ziekenhuis.
Patiënt echt centraal
Bij elke kwaliteitseis van JCI staat de patiënt centraal. Dit betekent dat het ziekenhuis – op het niveau van de patiënt – alle zaken aantoonbaar op orde moet hebben om het JCI-keurmerk te kunnen krijgen. Het betekent ook dat elke medewerker continu – bij alle werkzaamheden – moet doen wat het beste is voor de patiënt, zich bewust moet zijn van risico’s en de patiëntveiligheid. En dat ervaart de patiënt: een patiënt ziet het terug in de samenwerking tussen patiënt en zorgverlener en merkt dat afspraken kloppen.
Wereldwijde kennisdeling en kwaliteitsbewaking
JCI is een erkende kwaliteitsorganisatie die wereldwijd zorginstellingen beoordeelt. Het internationale karakter van JCI biedt het Maasstad Ziekenhuis aansluiting op een groot zorgnetwerk, dat mogelijkheden biedt voor meer kennisdeling en kwaliteitsbewaking. Met het ‘Gold Seal of Approval’ behoort het Maasstad Ziekenhuis tot de meest toonaangevende zorginstellingen in de wereld. In Nederland hebben de – academische – ziekenhuizen AMC Amsterdam (oktober 2012) en UMC Utrecht (juni 2013) ook de JCI-accreditatie behaald.