Magazine / platform

Cross-mediaal kennisplatform voor technologie en huisvesting in de zorg
FMT Gezondheidszorg biedt beslissers en professionals in de zorg een informatieplatform over actuele ontwikkelingen rond (medische) technologie, huisvesting, facilitaire zaken, ICT, e-health, robotica, etc. Als vakblad richten we ons hierbij op zowel de care als de cure.

Met een vakblad in print en digitaal, een nieuwswebsite, digitale nieuwsbrief en sociale media staat FMT Gezondheidszorg garant voor een scherp, eigenzinnig en actueel aanbod van nieuws en achtergronden:

  • Het vakblad verschijnt 7x per jaar in Nederland en Vlaanderen. Oplage in print 2.500 exemplaren. De digitale versie bereikt ruim 8.000 professionals.
  • De digitale nieuwsbrief (oplage 8.000) verschijnt wekelijks (met uitzondering van zomermaanden en overige vakantieperiodes).
  • www.fmtgezondheidszorg.nl kent maandelijks circa 20.000 unieke bezoekers.
  • FMT Gezondheidszorg telt ruim 8.200 volgers op Twitter.
  • Symposia en congressen: TotaalOK, tweejaarlijks congres & beurs, www.totaalok.nl

Doelgroep en lezersprofiel
FMT Gezondheidszorg wordt gelezen door onder meer directieleden, leden RvB, facility managers, logistiek managers, ICT-managers, inkoopmanagers, beleidsmakers, medische instrumentatietechnici, klinisch fysici, vastgoedmanagers, bouwopdrachtgevers, architecten, professionals binnen algemene en academische ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, adviesbureaus, toeleveranciers en diverse onderwijs- en wetenschappelijke instellingen.

Redactie

De redactie bestaat uit ervaren journalisten, wetenschappers en professionals werkzaam op diverse terreinen in de zorg. Onderwerpen worden veelal in samenwerking met zorginstellingen behandeld. FMT Gezondheidszorg werkt voor de redactionele inhoud verder nauw samen met diverse beroeps- en brancheorganisaties, hogescholen en universiteiten.

Persberichten over innovaties, productnieuws, aankondigingen van congressen en suggesties voor artikelen kunt u sturen naar de hoofdredactie via info@fmtgezondheidszorg.nl

Onze visie: label content met diepgang en expertise aan herkenbaarheid met sprekende visuele uitingen; maak je zichtbaar als autoriteit!

Voor vrijblijvend publiciteitsadvies, informatie of het reserveren van uw uiting(en) kunt u contact opnemen met Wim Boer, tel. 0184-48 10 42, wim@fmtgezondheidszorg.nl

Bekijk hier de recent verschenen edities. Bij de 4 meest recente nummers treft u de inhoudsopgaves, de edities hiervoor kunt u volledig digitaal inzien.