Prof. dr. drs. Marlies Schijven is per 1 april 2022 benoemd als lid van het bestuur van ZonMw. Zij is voor 3 jaar benoemd door minister Kuipers van VWS en door Marcel Levi namens de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Marlies Schijven vervult de vacature die ontstond door het vertrek van prof. dr. Annelien Bredenoord, die benoemd is tot Rector Magnificus van de Erasmus Universiteit.

Marlies Schijven vervult de bestuursvacature voor het profiel ‘vooraanstaand (klinisch) wetenschappelijk onderzoeker die breder dan het eigen vakgebied actief is en een boegbeeld met zicht op kennis- en onderzoek agendering in het brede veld van de gezondheidszorg’. Zij heeft een brede klinische én bestuurlijke ervaring.

Schijven is sinds 2009 chirurg in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Naast haar werk als chirurg leidt ze als principal investigator en principal educator onderzoek in digitale zorgtransitie. Zij is in 2015 aan de UvA benoemd als hoogleraar chirurgie, met als leerstoel: Simulatie, Serious Gaming and Applied Mobile Healthcare, en is tevens mede-oprichter en voormalig voorzitter van de Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH).

Marlies Schijven ontwikkelt en verricht onderzoek naar de valide toepassing van black box systemen, simulatie, serious games en mobiele applicaties in de zorg en de waarde daarvan voor de medische (vervolg-) opleidingen. Daarnaast onderzoekt zij de waarde van ‘wearables’, oftewel draagbare technologie, voor de zorgprofessional en patiënt; de optimale aansluiting hiervan in de zorg en meer specifiek het elektronisch patiëntendossier.

ZonMw

ZonMw is een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg. Het is een zelfstandig bestuursorgaan dat het beheer heeft over tientallen subsidieprogramma’s op de gebieden Wetenschap en Innovatie, Preventie, Zorg en welzijn, en Kwaliteit en doelmatigheid. De belangrijkste opdrachtgevers van ZonMw zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.