Op verzoek van Middin heeft het COT, Instituut voor veiligheids- en crisismanagement, onderzoek gedaan naar de melding over onacceptabel gedrag door twee medewerkers van de locatie Binnenklingen in Den Haag.
Directe aanleiding voor het onderzoek is een melding door een medewerker. Het COT stelt in haar onderzoeksrapport dat de twee medewerkers zich grensoverschrijdend hebben gedragen in de omgang met cliënten. Het COT heeft geen sexueel misbruik kunnen vaststellen. Middin is diep geschokt dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag en vindt dit onaanvaardbaar.
Het grensoverschrijdend gedrag gaat over: ruwe bejegening zoals hardhandigheid, verbaal geweld, cliënten pijn doen en pesten, het langer en vaker dan afgesproken afzonderen van een cliënt op zijn kamer zonder daar melding van te doen en soms niet voldoen aan regels voor hygiëne en medicatieveiligheid. De melding bestrijkt de jaren 2011 tot 2014. Het onderzoek richt zich daarom op deze periode.
Het COT heeft verder vastgesteld dat het gedrag van de twee medewerkers bekend was bij een aantal begeleiders en leidinggevenden. Er zijn tegen die twee medewerkers wel acties ondernomen, zoals het geven van officiële waarschuwingen, maar die waren ‘onvoldoende duidelijk en stevig’, zo meldt het rapport. Het COT concludeert dat ‘de gang van zaken rondom Binnenklingen in de periode 2011-2014 kwetsbaar en onvoldoende professioneel was.’
Maatregelen
Middin is diep geschokt dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag en vindt dit absoluut onaanvaardbaar. Middin staat voor kwalitatief goede zorgverlening. Daarom nemen we passende maatregelen.
1. Middin neemt afscheid van de twee medewerkers die zich grensoverschrijdend hebben gedragen. We hebben daarvan aangifte gedaan bij de politie.
2. Middin neemt de aanbevelingen van het COT over. Dit betekent dat we op de locatie Binnenklingen verbeteringen doorvoeren die te maken hebben met het werken binnen de vastgestelde kaders van goede zorg. Zoals dit op alle locaties van Middin gangbaar is.
3. We gaan na in hoeverre betrokken leidinggevenden en medewerkers onderdeel zijn geweest van de cultuur en werkwijzen in 2011-2014. Op basis van deze toetsing nemen we zo nodig aanvullende maatregelen.
De rapportage van het COT en de maatregelen die Middin neemt, worden gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Bron: Middin.