Medisch Spectrum Twente (MST) kiest voor het communicatieplatform Unite van Ascom. Dit platform fungeert als het hart van de zorgorganisatie. Door Unite te gebruiken als het middelpunt van alle kritieke informatie van het ziekenhuis, zorgt het platform voor integratie, systeembeheer en efficiënte alarmering. Unite is open, waardoor systemen van derden, zoals verpleegoproep, medische alarmering, brandmelding, dwaaldetectie, valpreventie en persoonsalarmering, eenvoudig gekoppeld kunnen worden.

Medisch Spectrum Twente is een opleidingsziekenhuis met meerdere locaties, dat tot de grootste niet-academische ziekenhuizen van ons land behoort. Middenin in het centrum van Enschede verleent MST vanaf januari dit jaar zowel specialistische basiszorg als topklinische zorg vanuit een spiksplinternieuw gebouw. “Toen we bezig waren met de nieuwbouw in Enschede en vernieuwbouw in Oldenzaal, dachten we ook na over een nieuw centraal communicatieplatform dat alle kritieke alarmen zou kunnen routeren maar ook integratie van andere diensten zoals telefonie en toegang tot ziekenhuissystemen kon bedienen. Het systeem moest gebruiksvriendelijk, flexibel, betrouwbaar en eenvoudig uit te breiden zijn.” aldus Diane Ran, Projectmanager van MST.

Centraal punt
MST zocht daarbij naar een platform dat overzicht en aansturing vanuit één centraal punt biedt, en continuïteit en integratie waarborgt. Daarnaast moest het systeem ook de mogelijkheid bieden om systemen van andere leveranciers aan te sluiten. Zo is het verpleegoproepsysteem in dit geval niet van Ascom, maar zorgt Unite wel dat berichtgeving en alarmen vanuit dit systeem worden toegewezen, geprioriteerd en dat de opvolging gewaarborgd is.

Als handset koos MST voor het slimme Ascom Myco device, speciaal ontwikkeld voor gebruik in een veeleisende zorgomgeving. Omdat zowel de Myco als alle leveranciersonafhankelijke bronsystemen onderdeel uitmaken van het centrale Unite platform, kan MST elk bericht of alarm prioriteren en altijd de juiste mensen op de juiste plekken informeren via de Myco. Het platform en de Myco devices kunnen door MST eenvoudig en intuïtief ingericht worden op verschillende scenario’s. Hierdoor werkt het verplegend personeel efficiënt en hebben zij meer tijd voor de patiënt.

Actieve ondersteunende rol
“We zijn blij dat MST voor ons communicatieplatform heeft gekozen. Voor ons was het een kans om te laten zien wat er eigenlijk allemaal mogelijk is op het gebied van integraties en hoe verschillende losse componenten elkaar kunnen versterken,” aldus Harry Wassens, Sales Director van Ascom Benelux. “Ze vonden in Ascom niet alleen een technologie partner, maar ook een de partner voor change management naar het nieuwe verpleegproces. Op locatie spelen wij een actieve ondersteunende rol. Dankzij deze gedegen aanpak is de oplossingen nu en in de toekomst van toegevoegde waarde voor het zorgproces.”

Nadere informatie is bij lokale Ascom-vertegenwoordigers op te vragen via de website.