Het Nationaal Medisch Museum (NMM) richt zich op een breed publiek. Primair betreft dit professionals uit de medische en verpleegkundige disciplines.
Voor deze doelgroep worden naast oude objecten ook specifieke moderne hulpmiddelen getoond. Dit betreft o.a. anatomiemodellen, anatomische wandplaten en -posters en trainingsmodellen.
Voor niet professionals is er ook het nodige te zien én te beleven in het museum, letterlijk voor elke leeftijdscategorie van acht tot tachtig. Kinderen worden spelenderwijs vertrouwd gemaakt met de gezondheidszorg, maar ook voor volwassenen is de rondleiding zeker educatief.
Afbeelding 3 toont een couveuse anno 1883. De couveuse is destijds gemaakt door een medeweker van de technische dienst van het gemeente ziekenhuis Dordrecht. De couveuse heeft in dit ziekenhuis op de kraamafdeling haar dienst bewezen en bestaat uit 2 delen. In het onderste gedeelte bevonden zich warme kruiken. Bovenin lag het kindje. Het luchtpijpje zorgde dat de warme lucht werd afgevoerd. In 1947 werd de koepelvormige plexiglas couveuse geïntroduceerd.
Rondleiding
Exploitanten John en Evelien Verwijs leiden bezoekers persoonlijk rond in het museum, waarbij een bezoek 2 uur in beslag neemt en wordt afgesloten (of begonnen) met een kop koffie. Naast een individueel bezoek kan er voor groepen gereserveerd worden. Gezien de beperkte ruimte is de maximale groepsgrootte circa 20 personen, die dan gesplitst in drie groepen over de verdiepingen van het museum rouleren. Bij groepsreserveringen is er voor iedere subgroep een rondleider beschikbaar.
Persoonlijke aandacht voor specifieke bezoekersgroepen had tot gevolg dat in november 2014 een (1-daagse) wisselexpositie was ingericht. Dit betrof een historisch overzicht van de Nederlandse tijdschriften over algemene en medische techniek in zorginstellingen. Er waren exemplaren te zien van de Technische Gids (1948) en vervolgens van ZT (Ziekenhuistechniek) en TG (Technologie in de Gezondheidzorg), de voorgangers van FMT Gezondheidszorg.
Uitbreiding van collectie
Tentoongestelde voorwerpen zijn o.a. verkregen door schenkingen via gebruikers van instrumentarium, oude implantaten etc. De exploitanten van het museum komen graag in contact met medische- en technische professionals in zorginstellingen, wanneer bij hen apparatuur of instrumentarium buiten gebruik wordt gesteld. Gezien de ruimte in het museum wordt hierbij niet gedacht aan omvangrijke kamervullende apparaten, maar aan items van ‘overzichtelijke’ omvang. Contact hierover met het museum kan worden verkregen via e-mail: info@medischmuseum.nl.
Het NMM is opgericht vanuit het Medisch Onderwijs Centrum (MOC) en valt onder haar verantwoording. Het MOC is de koepelorganisatie waarvan tevens Snijzaal (post academisch onderwijs voor de medische beroepsgroep) en Anatomie.nl (educatieve instructiematerialen) deel uit maken. De afwisseling van ‘historisch en modern’ en de persoonlijke betrokkenheid van de exploitanten, maken een bezoek aan het museum meer dan waard. Het museum is te vinden tegenover het historische stadhuis van Dordrecht aan het Stadhuisplein 2 en 3. Nadere informatie op de website: www.medischmuseum.nl.
Foto: Tandartsstoel met “patiënt” Rien Romijn (voormalig hoofdredacteur van Technologie in de Gezondheidszorg, de voorloper van FMT Gezondheidszorg)
Tekst: Leo van Namen