Stichting Milo start in april op verschillende plaatsen in Nederland met het ComOOK programma. ComOOK staat voor Communicatie Ondersteuning voor Ouders van Kinderen die in hun  communicatie ontwikkeling worden bedreigd. Dit programma is voor ouders van kinderen van 0-4 jaar.
Vroegtijdige signalering én behandeling van taalontwikkelingsstoornissen is essentieel. Dat vindt ook de NVLF (Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie), die voorstander is van preventieve screening van 0-4 jarigen, omdat de meeste ontwikkelingswinst valt te behalen in de eerste levensjaren.
Dat geldt ook voor kinderen die bijvoorbeeld de diagnose Down syndroom, Rett syndroom, Angelman syndroom, Prader-Willie syndroom of Pitt Hopkins syndroom hebben gekregen én voor kinderen die een sterk vertraagde ontwikkeling laten zien, maar (nog) niet gediagnosticeerd zijn.

Het ComOOK programma van Stichting Milo helpt ouders om ondanks beperkingen toch mogelijkheden en kansen te zien en deze te gebruiken voor het maken van contact met hun jonge kind. Gerna Scholte, coördinator ComOOK: “We starten het traject met een workshop waar zes ouderparen kennismaken met elkaar en met de behandelaars Ondersteunde Communicatie (OC). Het programma bestaat verder uit 12 huisbezoeken en nog 2 workshops. Het programma van de workshops is afgestemd op de behoefte van de zes ouderparen.”

In de interventietrajecten van Stichting Milo speelt video een belangrijke rol dus ook in het ComOOK programma. Gerna Scholte: “We zetten Video Home Training in om aan ouders en het netwerk te laten zien hoe het kind communiceert. Het is ook een hulpmiddel voor OC behandelaars om een duidelijk beeld te krijgen van gebeurtenissen in een behandeltraject. Daarnaast gebruiken we Video Interactie Begeleiding (VIB). Deze opnames worden niet alleen thuis gemaakt, maar bijvoorbeeld ook bij de kinderopvang. VIB draagt bij aan inzicht in het functioneren van het kind op alle kerndomeinen van de ontwikkeling en geeft input voor het Communicatie Competentie Profiel (CCP).”

Het CCP is een ander vast onderdeel van een ComOOK traject. In een CCP  worden beperkingen, belemmeringen, vaardigheden en mogelijkheden van zowel het kind als de omgeving in kaart gebracht. Daaruit volgt een advies voor de best passende communicatie ondersteuning.

In april 2016 start Milo met vier nieuwe ComOOK groepen in verschillende regio’s in Nederland. Aanmelden kan nog steeds via www.stichtingmilo.nl. Lees meer over het programma op onze website of neem contact op via 073 – 73 70 287 of info@stichtingmilo.nl.
Financiering van het ComOOK programma geschiedt veelal via de Zorgverzekeringswet. In sommige situaties is financiering via de WLZ ook mogelijk.

Bron: Stichting Milo.