Minister Edith Schippers van VWS ontving op de Medica te Düsseldorf, het rapport “strategie Internationaal” over hoe de Nederlandse healthcare internationaal nog beter op de kaart te zetten.Dit gebeurde in het Holland Paviljoen waar diverse Nederlandse bedrijven zich presenteerden.
Op 16 december 2014, was men tijdens de Top: Zorg Export in  de Ridderzaal geopend door Minister Schippers het er al snel over eens: ‘Nederland is op vele gebieden een wereldspeler in de gezondheidszorg en de wereld heeft ernstig behoefte aan slimme Nederlandse zorgoplossingen’. De vraag was niet ‘of’ maar ‘hoe’ Nederland haar healthcare sterktes en de honderden healthcare organisaties (m.n. MKB) binnen de Topsector LSH (genaamd Health~Holland) over de grens gaat brengen.
Naar aanleiding van de Top: Zorg en Export is een ‘werkgroep’ samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de publieke sector (Ministeries van BuZa, VWS, EZ, RVO en NFIA) en private sector (Task Force Health Care namens de Dutch LSH Alliance) om tot een gedegen ‘Strategie Internationaal’ te komen waarin heldere ambities en concrete acties worden benoemd. Op 17 november is de ‘Strategie Internationaal’ officieel overhandigd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Edith Schippers tijdens haar bezoek aan het Holland Paviljoen op de Medica te Düsseldorf.
Naast healthcare missies, bijeenkomsten, adviesdiensten, publicaties, Holland Branding en inkomende bezoeken is het Holland Paviljoen op de Medica een voorbeeld van hoe de Topsector LSH het MKB bedrijfsleven en kennisinstellingen uit de medische sector ondersteund bij het internationaal zakendoen. De ‘Strategie Internationaal’ is primair bedoeld om een grotere groep Nederlandse healthcare organisaties nog beter te ondersteunen bij het en bij het aanboren van internationale innovatie- en onderzoeksfinanciering, naast het internationaal promoten van de Nederlandse healthcare sector en het aantrekken van buitenlandse investeringen naar Nederland.
Bijgaand vindt u het rapport ‘Strategie Internationaal’. Task Force Health Care nodigt u uit te reageren, bij te dragen door uw feedback te geven.
Voor het volledige rapport klik hier.
Bron: Task Force Health Care