Raad van Bestuur - portretfoto's van de nieuwe RvB-leden
Miriam Vollenbroek (l) en Joyce Berger (r), de nieuwe RvB-leden van MST

Prof. Dr. M.M.R. (Miriam) Vollenbroek-Hutten en J.C. (Joyce) Berger-Roelvink RA zijn beiden benoemd als lid van de Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente. Met de benoemingen heeft MST weer een complete Raad van Bestuur. Het andere RvB-lis is drs. J (Jan) den Boon, die in juni j.l. doorschoof naar het voorzitterschap na het vertrek van dr. S.E.J.A. (Sophia) de Rooij.

Miriam Vollenbroek heeft ervaring en expertise op het gebied van de ontwikkeling van wetenschap en innovatie, waaraan MST in de komende jaren flink gaat bouwen. Na jarenlang verbonden te zijn geweest aan  Roessingh Research and Development, is zij momenteel hoofd Wetenschap en Innovatie bij ZGT.  Ook is zij hoogleraar Technology Supported Cognitive Training aan de Universiteit Twente.

Joyce Berger heeft de afgelopen jaren sturing gegeven aan het financiële beleid en bedrijfsvoeringsbeleid van MST. Dat gaat zij voortzetten in een bestuurlijke rol.