Momenteel vindt er een grootschalige midlife renovatieslag plaats in Rijnstate vanwege de technische en functionele leeftijd van het ziekenhuis, dat bijna 25 jaar oud is. In totaal is er circa 150 miljoen euro mee gemoeid. “Vergelijkbaar met de investering voor een middelgroot nieuw ziekenhuis, maar wij doen het met de winkel open”, aldus Willem Jan Hanegraaf, programmadirecteur Bouw. De vernieuwbouw van de dialyseafdeling is onderdeel van de eerste fase.

De oude dialyseafdeling is al deels gesloopt en de bouw is in voorbereiding. “De dialyseafdeling was verouderd en moet toekomstbestendig gemaakt worden. De indeling past niet meer bij hoe patiënten willen verblijven en hoe personeel wenst te werken”, stelt Hanegraaf. “Tien jaar geleden is de afdeling eens op een hoger peil gebracht, nu pakken we die binnen het totaalprogramma aan, omdat verschillende projectonderdelen in elkaar grijpen. Denk aan verbindingen met het klinisch-chemisch lab, het nieuwe entreegebied en het nieuwe centrum voor Vrouw en Kind. Dat levert de nodige planningsuitdagingen op.”

Ook op technisch gebied is de vernieuwing van de dialyseafdeling complex. “In de dialysepanelen komt heel veel samen op een relatief klein gebied. Medische apparaten moeten door diverse partijen op verschillende leidingen worden aangesloten: elektriciteit, de ringleiding voor RO-water (reversed osmose, extra gezuiverd water dat nodig is voor het dialyseproces, red.) en de leiding voor zuur water dat door de machine gaat om deze te reinigen”, vertelt Eline Fraters, projectleider Dialyse. “Dus moeten er goede afspraken gemaakt worden over wie wanneer aan de slag kan in welke volgorde. Dit betekent dat er in dit project veel aandacht is voor contract- en ontwerpcoördinatie.” Een andere grote uitdaging, naast het bouwen in een operationeel blijvende omgeving, is de overspannen bouwmarkt. “Hoe krijgen we de projecten het best gerealiseerd tegen budgetten die we in 2016 vastgesteld hebben. De prijzen lopen op, en een ziekenhuis is ook niet de meeste eenvoudige omgeving om in te werken. Want de productie moet doorgaan, dat is de afspraak voor alle lopende projecten”, aldus Hanegraaf.

Rust en comfort

De bestaande situatie – twee zalen, een kleine en een grote – was voor het personeel onoverzichtelijk. Vandaar dat is gekozen voor twee identieke ruimten met een medicatieruimte ertussen. “Deze twee ruimten zijn opgedeeld in vier compartimenten, met elk zes bedden die voor de verpleging goed te overzien zijn”, zegt Fraters. “De patiënten liggen rustiger: zes in plaats van achttien op een zaal. Dat scheelt veel verstoring van machines die continu piepen.” De look & feel moet rust uitstralen om voor nierpatiënten een zo prettige mogelijke omgeving te scheppen. “Ze zijn vaak erg ziek, slapen veel. En ze zijn drie keer per week een halve dag hier, hun leven lang”, verklaart Fraters. “Groen wordt de hoofdkleur voor deze afdeling. Verder is de scheiding tussen compartimenten deels voorzien van natuurafbeeldingen, zoals rietpluimen. Bijkomend voordeel is dat de dialyseapparatuur van patiënten in het andere compartiment uit beeld blijft.”

De locatie Zevenaar van Rijnstate beschikt eveneens over een dialyseafdeling. Daar werd eerder al onderzoek gedaan naar wat patiënten prettig vinden. “Voor patiënten bleek contact met medepatiënten en de menselijke maat belangrijk. Medewerkers willen vooral overzicht hebben. Het ontwerp van de nieuwe dialyseafdeling voldoet optimaal aan die wensen”, zegt Hanegraaf. “Ik krijg wel eens de vraag of je als ziekenhuis nog wel een nieuwe dialyseafdeling moet willen bouwen, nu thuisdialyse ook mogelijk is. Wij zien echter hoog complexe patiënten die vaak voor de rest van hun leven hier komen en daarom willen we de afdeling zo comfortabel mogelijk inrichten.”

Gefaseerde aanpak

De vernieuwbouw van de dialyseafdeling vindt gefaseerd plaats. Patiënten die met iets minder zorg toe kunnen, gaan naar Zevenaar tijdens de verbouwing van de eerste zaal. In de nieuwe situatie krijgt de afdeling een dubbele RO-leiding in plaats van één. “Die leidingen moeten elke dag gespoeld worden met hitte, waardoor we van 19.00-23.00 uur geen patiënten kunnen zien. Voortaan zijn twee of drie shifts en nachtdialyse mogelijk omdat we altijd één ring beschikbaar hebben. Zo zijn we flexibel om meer patiënten te zien zonder uitbreiding van het aantal bedden”, vertelt Fraters. Verder wordt de afdeling voorzien van twee acute bedden voor bijzondere zorg plus twee isolatiekamers en komen er de nodige behandelkamers, hoofdenkamers, opslagruimte, kantoorplekken en ruimte voor medische techniek voor onderhoud en reinigen van apparaten (ring- en zuurleiding). Fase 1 wordt in maart afgerond, het hele project moet begin juli klaar zijn.

Vanwege de toenemende schaarste aan goed gekwalificeerd zorgpersoneel zijn met het oog op duurzame inzetbaarheid van het bestaande personeel de werkprocessen geanalyseerd. “Het verpleegkundig personeel moet optimaal gefaciliteerd worden om het werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Zo krijgen de verpleegeilanden een doorgeefkast, waarlangs hulpmiddelen vanaf de gangzijde toegevoerd kunnen worden. De karren hoeven de zaal niet meer in, wat bijdraagt aan de rust en het scheelt het personeel één handeling”, aldus Fraters. Elk bed is voorzien van een tablet en houder als service aan de patiënt. En in het kader van duurzaamheid is de bedpanspoeler vervangen door een Tonto (vermaler), zodat gewerkt kan worden met biodisposals, vooruitlopend op de aanleg van een pharmafiltersysteem. De infrastructuur van de klimaatinstallaties en het leidingwerk van de pantry en toiletten worden hergebruikt. “Het enige wat we toevoegen, zijn klimaatplafonds in de zalen voor extra koeling en meer comfort voor de patiënt”, zegt Hanegraaf.

Voor het vernieuwbouwprogramma werkt Rijnstate met een aantal vaste partijen. Voor de vernieuwbouw van de dialyseafdeling betreft dit GeBe Bouw, Hoppenbrouwers, Gortemaker Algra Feenstra, Pure Water Group en K&R Services. “Zij weten hoe de bouworganisatie is ingericht. Juli is een harde deadline omdat in de zomer door de lagere bezetting uitwijk naar Zevenaar niet meer mogelijk is. Met zo’n korte bouwtijd is het extra plezierig om met ervaren partijen te werken”, stelt Hanegraaf. “Een duurzame relatie is voor partijen van belang in verband met continuïteit van werk en gevoel van verbinding en eigenaarschap, en voor ons vanwege de huidige overspannen markt.”

Fotobijschrift: Willem Jan Hanegraaf en Eline Fraters op de bouwplaats van de nieuwe dialyseafdeling

Door: Wilma Schreiber

Bron: FMT Gezondheidszorg editie 1/2019