MVI monitor - afbeelding graanhalmen met vergrootglas

Om zorginstellingen te helpen met duurzaam inkopen, biedt Van Hoeckel (onderdeel van Sligro Food Group) de MVI monitor aan. De MVI monitor is een assortimentsrapportage die inzicht geeft in hoe duurzaam en gezond een afgenomen assortiment is. De monitor helpt zorginstellingen om te voldoen aan de actuele en toekomstige criteria op het gebied van duurzame inkoop. Daarbij is te denken aan de Green Deal of de Milieuthermometer én aan de veranderende voedingswensen van cliënten of patiënten.

Nederland zit in een duurzaamheidstransitie. Voor zorginstellingen neemt het belang van maatschappelijk verantwoord inkopen steeds verder toe. William van Leeuwen van Van Hoeckel ziet bovendien dat de behoeften van patiënten, cliënten, medewerkers en bezoekers op het gebied van eten en drinken veranderen: “Zij hebben een toenemende voorkeur voor duurzame en gezonde voedingsmiddelen. Dit heeft invloed op hun voedingspatroon en daarmee op het aanbod van zorginstellingen. Bovendien moeten zorginstellingen kunnen onderbouwen dat zij een duurzaam en gezond assortiment hebben.” Tenslotte dienen zorginstellingen op termijn te voldoen aan het Nationaal Preventieakkoord en een 100% gezond assortiment aan te bieden. De MVI monitor helpt hierbij.

Verbetering van het inkoopproces

De MVI monitor is een assortimentsrapportage die inzichtelijk maakt hoe duurzaam en gezond het actuele, afgenomen assortiment van een zorginstelling is. De screening gebeurt op basis van uiteenlopende thema’s. Deze zijn gebaseerd op MVI-criteria van belangrijke overheidsorganisaties, waaronder PIANOo, de Green Deal en de Milieuthermometer. Door het assortiment langs de meetlat van deze organisaties te leggen, kan Van Hoeckel samen met zorginstellingen het inkoopproces efficiënt bijsturen en verbeteren. Daarnaast ontvangen zij kwartaalrapportages, waarmee zij het proces en de vorderingen eenvoudig kunnen bewaken.

Doelstellingen voor 2030 behalen

Naast de MVI-criteria van overheidsorganisaties zijn er nog de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord. Dit overheidsinitiatief, in samenwerking met ruim zeventig maatschappelijke organisaties, moet Nederland gezonder maken. Ook zorginstellingen moeten hun steentje bijdragen om de doelstellingen voor 2030 te behalen. “Het Nationaal Preventieakkoord is geïnitieerd om een gezondere keuze makkelijker te maken voor de Nederlandse bevolking. De leef- en werkomgeving kan gezond gedrag stimuleren en faciliteren. Voor zorginstellingen is het belangrijk om een leef- en werkomgeving te creëren die cliënten, patiënten, medewerkers en bezoekers uitnodigt om gezond te eten en drinken”, aldus William van Leeuwen. “Op deze manier kunnen zorginstellingen bijdragen aan de lichamelijke en mentale gezondheid van al deze mensen.”

Ook voor bedrijven in de foodsector

De MVI monitor biedt ook voor klanten van Sligro Food Group uitkomst. Voor bedrijven in de foodsector zijn duurzaamheid en gezondheid steeds vaker harde eisen, onder meer in aanbestedingen. Het is voor klanten van Sligro essentieel dat zij kunnen aantonen dat zij aan de geldende wet- en regelgeving voldoen.