Miljoenen bloeddonors verspreid over de hele wereld, waaronder bijna 400.000 Nederlanders, worden op Wereld Bloeddonordag (WBDD) bedankt voor hun belangeloze inzet.

Sanquin ontvangt in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam vele gasten uit binnen- en buitenland om het dankwoord aan de bloeddonors extra kracht bij te zetten en aandacht te vragen voor hun vrijwillige en onbetaalde donorschap. Tijdens deze internationale bijeenkomst wordt de gasten, onder wie bloeddonors uit heel Nederland, ook de nieuwe WBDD-campagne getoond die door veel landen zal worden ingezet.

Over Wereld Bloeddonordag

Met Wereld Bloeddonordag – één van de acht gezondheidsdagen van de World Health Organization – wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor vrijwillig en onbetaald bloeddonorschap. Het is voor het eerst dat Nederland een van deze acht gezondheidsdagen mag hosten.

Wereld Bloeddonordag werd in 2004 ingesteld om wereldwijd de miljoenen bloeddonors te bedanken die geregeld hun bloed afstaan en hiermee vele levens redden en daarnaast het leven van veel patiënten draagbaar maken of verlengen. De datum 14 juni is gekozen omdat dit de verjaardag is van Karl Landsteiner, Nobelprijswinnaar en uitvinder van het AB0 bloedgroepsysteem. Naast het dankwoord aan de bloeddonors worden tijdens Wereld Bloeddonordag nationale overheden van landen die op het gebied van bloedvoorziening achterblijven, aangespoord om middelen en menskracht in te zetten om ook hun inwoners van voldoende en veilig bloed te kunnen voorzien. Op dit moment hebben 62 landen hun bloedvoorziening gebaseerd op volledig vrijwillige en onbetaalde donaties.

Wereld Bloeddonordag in Nederland

Ook op de 45 geopende bloedbank locaties is het op 14 juni zoals ieder jaar weer een feest. De locaties worden versierd en donors krijgen wat lekkers bij de koffie. De Donorvereniging Nederland (DVNL) biedt, ter gelegenheid van het gastheerschap, iedere donor die op 14 juni bloed komt geven een geschenk aan.

Nederland heeft een van ‘s werelds meest vooraanstaande bloedvoorzieningsorganisaties waardoor iedere inwoner altijd over voldoende en veilig bloed kan beschikken. In Nederland wordt door de bijna 400.000 bloeddonors jaarlijks ruim 721.000 keer bloed en bloedplasma gedoneerd. Gemiddeld helpt één donatie vijf patiënten, en redden 35 donaties samen één mensenleven. Jaarlijks worden er op die manier in Nederland ruim 20.000 mensenlevens gered.

Bron: Sanquin