NEN organiseert op dinsdag 22 november 2016 van 14.00 tot 16.00 uur een informatiebijeenkomst over het opstellen van een (Nederlandse) norm voor starre optieken – endoscopen. Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd of er binnen Nederland interesse is om hiervoor een norm op te stellen.

Op dit moment zijn er geen specifieke (Nederlandse) normen voor starre optieken – endoscopen. Wel bestaan er internationale normen voor endoscopen voor medisch gebruik en apparatuur voor endotherapie (NEN-ISO 8600).

Vraagstelling tijdens de middag: Is het wenselijk en mogelijk om een (Nederlandse) norm te ontwikkelen voor de borging van de kwaliteit op starre optieken? Aandachtspunten zijn: kwaliteitsborging, referentiewaarden (lichtopbrengst, vuil), reparatie versus omruil en kostenbeheersing.

Voor wie?
Bent u fabrikant, leverancier, inkoper of anderszins betrokken bij dit onderwerp? Dan kunt u ook invloed hebben op dit (nog te ontwikkelen) document en meepraten.

Informatiebijeenkomst
De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 22 november 2016, van 14:00 uur tot 16:00 uur bij NEN, Vlinderweg 6 in Delft.

Meer informatie en deelname
Belanghebbende partijen worden uitgenodigd om hun interesse en deelname aan de informatiebijeenkomst kenbaar te maken bij Silvia van Etten, tel (015) 2 690 308 of e-mail: advies.medisch@nen.nl

Bron: NEN