Darmkanker kan onderverdeeld worden in vier subtypen die elk een andere biologie en prognose hebben.
Dat blijkt uit internationaal onderzoek onder leiding van professor Sabine Tejpar van de afdeling Digestieve Oncologie van het UZ Leuven. Met die kennis over darmkanker kunnen artsen in de toekomst beter bepalen welke behandeling het meeste kans op succes heeft voor de patiënt en kunnen er nieuwe therapieën ontwikkeld worden.
“We noemen kanker aan de darmen altijd darmkanker, maar eigenlijk bestaat darmkanker uit verschillende soorten”, zegt professor Sabine Tejpar, gespecialiseerd in maag- en darmkanker aan het UZ Leuven. “Het idee om darmkanker als een geheel te bekijken en behandelen is dus onjuist en moeten we achterwege laten.”
Ondanks verschillende pogingen is die onderverdeling van darmkanker nooit eerder gemaakt. “De laatste jaren zijn er al onderzoekers geweest die subtypes wilden identificeren en classificeren. Maar ze werkten apart met verschillende reeksen en data, en dus ook met verschillende resultaten. De ‘onenigheid’ over de classificatie van darmkanker verhinderde een echte doorbraak. Daarom bundelden onderzoekers en artsen hun krachten. Op die manier beschikten ze over meer data en meer stalen, maar ook expertise en ervaringen werden gedeeld.”
De onderzoekers verzamelden ongeveer 4.000 stalen van patiënten met darmkanker en analyseerden die op basis van genexpressie, de manier waarop erfelijke informatie zich uitdrukt. Verschillende werkgroepen beschreven de stalen en zagen dat bepaalde stalen eenzelfde structuur vertoonden – dat betekent dat die stalen een identieke genexpressie hadden. We merkten dat de verschillende werkgroepen dezelfde subtypen beschreven. Op basis van die classificaties bereiken we een consensus.”
Het onderzoek beschrijft vier subtypen, CMS of ‘consensu molecular subtypes’: CMS 1, CMS 2, CMS 3 en CMS 4. Deze subtypen hebben elk een andere opbouw en andere kenmerken. 87 procent van alle stalen past binnen een van de vier subtypen. De overige 13 procent heeft gemengde kenmerken, en kan gezien worden als een aparte klasse.
Verder onderzoek
“We hebben meer inzichten over darmkanker verworven”, besluit professor Tejpar. “Er kunnen vier subtypen beschreven worden, die elk een andere onderliggende biologie, een andere prognose en ook een zeer verschillende respons op therapie hebben. Er is dus een doorbraak, maar we willen de classificatie verderzetten. In bestaande behandelingen zullen we het effect op de verschillende subtypen evalueren. In nieuwe studies zullen we nieuwe therapieën koppelen aan de subtypen, wat kan leiden tot een preciezere behandeling voor de patiënt.”
Die nieuwe studies gaan nu van start in UZ Leuven in samenwerking met een Europees netwerk van kankercentra.
Bron: KU Leuven