Er komt, in overleg met partijen in de zorg, een nieuw platform dat als doel heeft om de kwaliteit van eten, drinken en welzijn in de zorg te verhogen. De stichting Eten+Welzijn richt zich op thema’s als smaakvol, gezond en duurzaam eten en drinken, vitaliteit, welbevinden en mensgerichte zorg.

 

De directe aanleiding voor de stichting in oprichting is dat meerdere platformen voor deze belangrijke thema’s recent zijn beëindigd. Zo besloot uitgeverij Vakmedianet om per 31 december 2017 te stoppen met onder meer Gastvrije Zorg, Gastvrijheidszorg met Sterren en de Dag van de Gastvrijheid. De themagroep HACCP van het programma Waardigheid en trots is op hetzelfde moment geëindigd.

 

Doelgroep- en mensgerichte werkwijze
“We voelen de urgentie om juist nu stappen te zetten op het gebied van eten in relatie tot welzijn in de zorg”, aldus Rudi Crabbé, adviseur bij Smaak van het Huis en initiatiefnemer van de stichting, samen met Jelle Ferwerda (Smaak van het Huis) en Anton François (eigenaar AFHS en voormalig themacoördinator Waardigheid en trots). “Met de nieuwe stichting willen wij hieraan een lerende en activerende invulling geven. Gericht op een integrale aanpak en een doelgroep- en mensgerichte werkwijze, samen met de zorg en verschillende stakeholders die ook de meerwaarde van de stichting onderkennen en actief ondersteunen.” Zo attenderen branchevereniging ActiZ en het platform Patiënt & Voeding hun achterban naar eigen zeggen graag op de nieuwe stichting en zijn de initiatiefnemers in gesprek met andere geïnteresseerde partijen.

 

Activiteiten
De activiteiten van de stichting strekken zich uit van de agri-sector tot op het bord, binnen de muren van de zorgorganisatie en in de wijk. Ze zijn gericht op het teweegbrengen van verandering in de keten en het bijdragen aan wezenlijke oplossingen. Een prominente rol speelt het vernieuwde sterrensysteem, waarmee zorgorganisaties hun prestaties en verbetermogelijkheden kunnen monitoren. Zorgorganisaties die zich bij de stichting aansluiten krijgen bovendien structureel toegang tot relevante content, netwerkbijeenkomsten, doelgroepgerichte workshops, een digitale leeromgeving en een kennismarkt.

 

Draagvlak essentieel
Bij voldoende draagvlak onder organisaties en professionals in de zorg willen de initiatiefnemers de laatste stap zetten naar de oprichting van de stichting Eten+Welzijn. De website www.etenwelzijn.nl is gelanceerd, waar geïnteresseerden zich kunnen aanmelden om betrokken te raken bij de stichting in oprichting. Crabbé: “Draagvlak vanuit de zorg is essentieel voor ons. Hierdoor kunnen we samen met betrokken managers, gepassioneerde chefs, medewerkers actief op het gebied van eten en drinken  en veranderaars in de voedselketen daadwerkelijk van start om eten en welzijn in de zorg de structurele aandacht te geven die het verdient.”