Reinier de Graaf - foto nieuw Behandelcentrum Voorburg
Het nieuwe Behandelcentrum Voorburg van het Reinier de Graaf Ziekenhuis is ontworpen door EGM architecten

Het Reinier de Graaf ziekenhuis start een innovatief zorgconcept in een nieuw en duurzaam behandelcentrum. In het nieuwe Behandelcentrum Voorburg gaan zorgprofessionals van het Reinier de Graaf ziekenhuis zich inzetten om mensen in de regio Leidschendam-Voorburg langer gezond te houden. Met hun nieuwe zorgconcept beoogt het Reinier de Graaf de zorg verder te verbeteren en in de toekomst toegankelijk te houden. De komende jaren focust het ziekenhuis zich op levensloopgeneeskunde, preventie en intensieve samenwerking met zijn (zorg)partners. Het gezamenlijke doel: het voorkomen van ziektes en het bevorderen van de gezondheid van mensen in elke levensfase.

In het Behandelcentrum Voorburg kunnen patiënten terecht voor onderzoek en diagnostiek op diverse poliklinieken, bloedafname, radiologie en het Fertiliteitscentrum. Prof. dr. Carina Hilders, directievoorzitter van het Reinier de Graaf benadrukt de laagdrempeligheid van dit zorgconcept: “Maar we gaan nog een stap verder: We bieden een nieuwe manier van zorg om mensen te helpen om zo lang mogelijk gezond te blijven. Zo kijken we veel meer buiten onze ziekenhuismuren hoe we iemands gezondheid kunnen versterken. We zetten in op preventie, stimuleren een gezonde leefstijl en gaan intensiever samenwerken met onze regionale en academische partners, zoals gemeenten, huisartsen, verzorgingstehuizen, zorgverzekeraars, de TU Delft en het Erasmus MC. Samen willen we het risico op ziektes verkleinen en waarde toevoegen aan de gezondheid en de kwaliteit van leven van mensen.”

Levensloopgeneeskunde

In het Behandelcentrum Voorburg brengen zorgprofessionals het concept ‘levensloopgeneeskunde’ in de praktijk. Evert van Santbrink, gynaecoloog en directeur van het Fertiliteitscentrum: “Centraal staat het principe dat gebeurtenissen in de levensloop een voorspeller kunnen zijn van zorg op een later moment in het leven. Zo kan een probleem tijdens de zwangerschap het risico op gezondheidsproblemen op oudere leeftijd voor het kind vergroten. Tijdens mijn spreekuur leg ik stellen met een kinderwens uit wat de impact is van een ongezonde leefstijl op vruchtbaarheid en de mogelijke gevolgen voor hun toekomstige kind. Zo proberen we samen de kans op een zwangerschap te vergroten én kinderen een zo gezond mogelijke start te bieden. Het nut van het bevorderen van de gezondheid begint dus al voor de zwangerschap.”

Kennis vergroten

Om de kennis rond levensloopgeneeskunde te vergroten gaat het Reinier de Graaf ziekenhuis samenwerken met het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit (ESHPM) en de TU Delft. Via wetenschappelijk onderzoek wil het ziekenhuis meer inzicht verkrijgen om mensen gedurende hun levensloop langer gezond te houden. En dat is nodig om de stijgende zorgvraag in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Bijzondere locatie

Naast het innovatieve zorgconcept komt duurzaamheid ook letterlijk terug in het nieuwe Behandelcentrum. Het full-electric gebouw is zeer energiezuinig door de aanwezigheid van zonnepanelen en zes elektrische luchtwarmtepompen. Ook is het als ‘smart building’ voorzien van sensoren, waardoor verlichting en temperatuur gemakkelijk zijn in te stellen via tablets. Ook de locatie is bijzonder. Het is gebouwd op de fundamenten van de oude Zusterflat, waarvan de grond nog overblijfselen van het Romeinse Forum Hadriani bevat.