Nu een compact ziekenhuis bouwen met 30 procent minder ruimte en jezelf ten doel stellen de komende vier jaar tijd 20 procent van de zorg uit huis te plaatsen, zodat de nieuwbouw straks als gegoten zit. Dat is de toekomstgerichte ambitie van Tergooi.

De plannen voor de nieuwbouw dateren uit de tijd van de fusie van het ziekenhuis Gooi Noord in Blaricum en het ziekenhuis Hilversum tot Tergooi in 2006. “Het inzicht ontstond dat we ervoor moesten zorgen dat we over tien jaar op één plek gehuisvest zouden zijn. Dit om antwoord te geven op de vraag naar schaalvergroting met het oog op het toenemend aantal subspecialisaties. Dat is alleen te organiseren door de zorg te centraliseren in de regio. Voor de Gooi en Vechtstreek heb je het dan over 250.000 tot 30.0000 inwoners”, aldus Hans den Hollander, voorzitter van de raad van bestuur van Tergooi. “De fusie betekende bijvoorbeeld dat we cardiologie heel goed verder hebben kunnen ontwikkelen. We kunnen nu ook dotteren en hebben voldoende patiëntenaanbod om dat goed in te vullen.”

IJkpunten
In eerste instantie werd, onder invloed van de financiële crisis gekozen, voor een gefaseerde bouwaanpak, waarbij de bestaande gebouwen deels hergebruikt zouden worden. “Medio 2018 hebben we bij de aanbesteding nog een keer goed gekeken of dit het meest verantwoorde scenario was. Toen bleek in één keer doorbouwen op kleinere schaal, dus minder vierkante meters, beter. Het in standhouden van gebouwen uit de jaren 60 kostte steeds meer geld, dus hebben we het plan aangepast”, stelt Den Hollander. “De grote vraag was vervolgens of we financiers zouden kunnen vinden. Mede dankzij de frisse blik van onze bouwdirecteur Stephan Versteege hebben we de banken meegekregen.”

Versteege wijst op een tweetal ijkpunten voor de bouw. “De focus ligt op zorg dichterbij, wat resulteert in een reductie van het zorgvolume en een andere manier van zorg. Een belangrijke drijfveer is dat als we de nieuwbouw in één keer doorvoeren, we het ook compacter kunnen doen. In eerste instantie leek dit een brug te ver voor medisch specialisten, die hun eigen kamer kwijtraken”, zegt hij. “We hebben ook financieel kunnen aantonen dat één keer bouwen leidt tot een robuustere organisatie, dat momentum hebben we gebruikt om iedereen te overtuigen.” Den Hollander noemt een ander belangrijk punt. “Een nieuw ziekenhuis kun je ook veel efficiënter exploiteren. Hergebruik van bestaande bouw lijkt ideaal, maar is bijvoorbeeld door lange looplijnen minder efficiënt.”

Pragmatisch duurzaam
Groen en duurzaam zijn de sleutelwoorden bij het ontwerp, omdat Tergooi gevestigd is in een groene omgeving. “Dus is er veel aandacht besteed aan inpassing in en beleving van het groen, aan energiezuinigheid en uitwisselbaarheid door standaardisatie, zodat we compact kunnen bouwen”, stelt Versteege. “Het belangrijkste is dat we een goed, licht en comfortabel gebouw maken voor de patiënten – een healing environment –, met heldere looplijnen, en dat het personeel er prettig en efficiënt kan werken.” De ambities op het vlak van duurzaamheid werden gaandeweg bijgesteld van BREEAM Excellent naar BREEAM very good, waarvoor een ontwerpcertificaat is behaald. “Natuurlijk ontkom je niet aan duurzaamheid in zo’n mooie omgeving en we voldoen ook aan alle eisen binnen ‘very good’, maar enig pragmatisme is op zijn plaats. We moeten ons niet gaan verliezen in duurzaamheidsfetisjisme”, zegt Den Hollander.

Versteege valt hem bij. “De kosten van een BREEAM-certificaat zijn enorm hoog, waarbij veel zaken niet met het gebouw te maken hebben, zoals een mobiliteitsplan. ‘We zetten in op het vasthouden van ons duurzaamheidsniveau in de realisatie, maar door het BREEAM-certificaat in de uitvoeringsfase los te laten, besparen we een paar ton vanwege administratiekosten, geld dat je kunt gebruiken voor de zorg.” Voor de nieuwbouw worden allerlei energiezuinige maatregelen genomen: hoge isolatie van ramen (triple glas), gevels en daken, een WKO-installatie, warmtepompen en heel veel zonnepanelen. “Tegenwoordig is dat standaard, maar dat was het vier jaar geleden nog niet. Daarnaast kiezen we voor slimme ventilatie, waarbij ruimten alleen verwarmd of gekoeld worden als ze in gebruik zijn. Een minder zichtbare maatregel waar wel veel winst mee te behalen valt”, aldus Versteege. “Daarmee voldoen we bovendien aan de eisen voor Groenfinanciering, wat ons rentevoordeel oplevert. Dubbele winst!”

Getrapte aanbesteding
Medio 2018 werd de aanbesteding in gang gezet, waarbij de bouwcombinatie BAM/Kuijpers als beste uit de bus kwam, zowel qua prijs als kwaliteit. “Planning is voor ons heel belangrijk, we hebben de partijen beoordeeld op referenties van de bedrijven en de kernspelers en hun plan van aanpak. En deze partij scoorde ook heel erg goed qua aanbieding”, verklaart Versteege. De plannen zijn in bouwteamverband verder uitgewerkt en geoptimaliseerd. Op 30 september is feestelijk de eerste paal geslagen. Eind 2022 moet de nieuwbouw gereed zijn. “Een steile planning, zeker gezien de noodzakelijke inpassing van medische apparatuur. We proberen wijzigingen zo veel mogelijk te voorkomen en maximale flexibiliteit in te bouwen voor het geval er volgend jaar een revolutionair nieuw apparaat op de markt komt. Wel is het zaak kosten en baten dan goed af te wegen.”

Qua medische apparatuur en technologie volgt Tergooi de trend in de markt: huur en financiering via een zogenaamd MES-contract. “We hebben met Siemens en Toshiba een dergelijk contract afgesloten. Bij de nieuwbouw zal wel een piek te zien zijn van uitnutting van het contract, we plannen vervanging van apparatuur zo veel mogelijk op het moment dat we de nieuwbouw ingaan”, zegt Den Hollander. Ook op IT-gebied profiteert Tergooi op die manier van de laatste ontwikkelingen en nieuwste systemen rond monitoring. “Daardoor kan het gebouw compacter zijn. Verpleegkundigen kunnen patiënten op afstand thuis monitoren maar ook in het ziekenhuis, wat veel heen en weer lopen scheelt.” Een keus die past binnen het samenwerkingsprogramma ‘Zorg dichterbij’ van Tergooi en Zilveren Kruis. Hiertoe gaat Tergooi samen met huisartsen, twee regionale medische centra en zorgpartners, waar mogelijk, zorg dichter bij de patiënt aanbieden. “Zorg op de juiste plek is daar waar we zorg het meest patiëntvriendelijk, effectief en efficiënt kunnen verlenen. Dat moet ons in staat stellen de komende vier jaar 20 procent van de zorg uit het ziekenhuis te plaatsen, zodat we daadwerkelijk kunnen volstaan met een ziekenhuis dat 30 procent minder capaciteit heeft. We gaan een spannende tijd tegemoet”, besluit Den Hollander.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in FMT Gezondheidszorg magazine.

Tekst: Wilma Schreiber