Het bestuur van OIZ, branchevereniging voor ICT-ondernemingen in de zorg, heeft Marcel Smeets benoemd tot directeur van de vereniging.

Het dynamische speelveld van de ICT in de gezondheidszorg vraagt om meer samenwerking tussen en met overheden, koepels, zorgverzekeraars, gemeenten en andere organisaties die direct of indirect invloed uitoefenen op ICT in de zorg. In zijn nieuwe rol als Directeur OIZ zal

Marcel Smeets optreden als onafhankelijke spil, aangestuurd door bestuursleden uit het werkveld, die de vereniging representeert op verschillende niveaus. Hij zal zich inzetten voor de verdere professionalisering van OIZ en daarbij voortgaan op het pad dat werd ingeslagen onder zijn voorganger, Kees Donker.

 

Marcel Smeets (Maastricht, 1971) kan bogen op een jarenlange ervaring in de zorgsector en belangenbehartiging in Nederland en op Europees niveau. Hij was onder meer coördinator European affaires van Zorgverzekeraars Nederland, Algemeen directeur van de Europese koepel van zorgverzekeraars AIM en is thans actief als executive consultant in de sectoren zorgverzekeringen, ouderenzorg, GGZ en eHealth & ICT.

 

“Met Marcel hebben we een ervaren verenigingsdirecteur aan het roer. Namens OIZ zal hij zich op onafhankelijke wijze hard maken voor de belangen van onze leden die allen actief zijn binnen de zorg en het werkveld ICT”, zegt OIZ-voorzitter Marc Sterenberg.

 

OIZ is de branchevereniging voor ICT ondernemingen in de zorg. De vereniging zet zich in voor haar meer dan 80 leden op het gebied van wet- en regelgeving voor de zorg, het tot stand komen en implementeren van standaarden en juridische vraagstukken. Naast belangenbehartiging zijn kennisdeling en netwerken belangrijke doelstellingen van de vereniging. Daarbij is de missie om toepassing van ICT in de gezondheidszorg in zijn algemeenheid te bevorderen alsmede de onafhankelijkheid en de economische positie van de branche te waarborgen.