Met een nieuwe doorbloedingsmachine kunnen longen die eigenlijk ongeschikt waren voor transplantatie alsnog worden gebruikt in een donatieprocedure. Hiermee verwacht het Erasmus MC jaarlijks 35% meer patiënten die op de wachtlijst voor longtransplantaties staan, te kunnen helpen.

In Nederland wachten ongeveer 170 mensen op nieuwe longen. Er komen jaarlijks onvoldoende longen beschikbaar na een orgaandonatie, en in veel gevallen zijn de longen niet geschikt voor donatie. Patiënten komen op de wachtlijst te overlijden omdat ze niet op tijd nieuwe longen kunnen krijgen. Door het toepassen van een nieuwe doorbloedingsmachine, waarbij gedoneerde longen na uitname worden gespoeld en van zuurstof worden voorzien, verwacht Erasmus MC het aantal longtransplantaties met 35% te kunnen verhogen. De techniek is niet nieuw en wordt bijvoorbeeld in het UMCG sinds 2015 met succes toegepast. Longarts Rogier Hoek: “Wij verwachten dat donorlongen die in eerste instantie ongeschikt waren voor donatie, in ongeveer 75% van de gevallen alsnog te gebruiken zijn. Daarmee zijn we er nog niet, omdat er veel méér vraag is naar donorlongen, maar het is zeker een stap in de goede richting.”

Met de techniek, de zogenaamde Ex Vivo Long Perfusie (EVLP) worden longen die te slecht zijn voor donatie buiten het lichaam  verbeterd en alsnog geschikt gemaakt voor longtransplantatie.

Bron: Erasmus MC